0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

7. des
kl 10:15 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Rom C2 042, Campus Grimstad

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Hossein Baharmand om mer fleksibel nødhjelp-organisering ved naturkatastrofer

Tidspunkt

7 des
kl 10:15 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Rom C2 042, Campus Grimstad

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Hossein Baharmand disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "Designing Flexible Relief Distribution Networks for Sudden-onset Natural Disaster Response" fredag 7. desember 2018. (Foto: Privat)

Hossein Baharmand disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "Designing Flexible Relief Distribution Networks for Sudden-onset Natural Disaster Response" fredag 7. desember 2018. (Foto: Privat)

Hossein Baharmand  disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "Designing Flexible Relief Distribution Networks for Sudden-onset Natural Disaster Response" fredag 7. desember 2018. Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag med spesialisering i IKT.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Rom C2 042, Campus Grimstad, fredag 7. desember 2018

Disputasen blir ledet av førstelektor Morgan Konnestad, UiA

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “In our attempts to improving the operation of Humanitarian supply chains with respect to efficiency and effectiveness, what line of scientific inquiry is likely to have the greatest impact: logistics, or supply chain management?”

Tittel på avhandling: «Designing Flexible Relief Distribution Networks for Sudden-onset Natural Disaster Response”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Trond Hammervoll, Høgskolen i Østfold

Annenopponent: Professor Tina Wakolbinger, Vienna University of Economics and Business, Østerrike

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Bjørn Erik Munkvold, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Martina Comes, UiA (hovedveileder) og professor Matthieu Lauras, IMT Mines Albi, University of Toulouse, Frankrike (bi-veileder)

Send studiet på mail