Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

15. des 2022
kl 09:00 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Hilde Elisabeth Timenes Mikkelsen: Livskvalitet og smerte hos ungdom og deres foreldre

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Disputasen blir holdt på skandinaviske språk.

Hilde Elisabeth Timenes Mikkelsen fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «The Start Young study Health-related quality of life and pain in adolescents and associated factors; a prospective cohort study of adolescents and their parents» torsdag 15. desember 2022.

Hilde Elisabeth Timenes Mikkelsen fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «The Start Young study Health-related quality of life and pain in adolescents and associated factors; a prospective cohort study of adolescents and their parents» torsdag 15. desember 2022. 

Tidspunkt

15 des
kl 09:00 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Hilde Elisabeth Timenes Mikkelsen fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «The Start Young study Health-related quality of life and pain in adolescents and associated factors; a prospective cohort study of adolescents and their parents» torsdag 15. desember 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA med spesialisering i helse- og idrettsvitenskap.

Les Hilde Elisabeth Timenes Mikkelsens egen oppsummering av avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium B1 001, Campus Kristiansand og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan, professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning torsdag 15. desember kl 09:00

Disputas torsdag 15. desember kl 10:30

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Når kan vi snakke om evidens for kausalitet innen medisin og folkehelsevitenskap?»

Tittel på avhandling: «The Start Young study Health-related quality of life and pain in adolescents and associated factors; a prospective cohort study of adolescents and their parents»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

  

Kandidaten: Hilde Elisabeth Timenes Mikkelsen (1985, Kristiansand) Bachelorgrad i sykepleie, Universitetet i Agder (2008) og mastergrad i helsevitenskap, Universitetet i Agder (2013). Arbeidet som sykepleier ved Lindrende enhet ved Sørlandets sykehus 2008 – 2015. I dag (fra 2015) arbeider hun som universitetslektor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved UiA.

Opponenter:

Førsteopponent: Forsker Solveig Petersen, ph.d., Institutionen för Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 

Annenopponent: Seniorforsker Ragnhild Bang Nes, Folkehelseinstituttet, Norge

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Bjørge Herman Hansen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Gudrun Elin Rohde, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder (hovedveileder). Professor Kristin Haraldstad, UiA, 

professor II Sølvi Helseth, UiA - se også prodekan FoU, professor ved Fakultet for helsevitenskap Sølvi Helseth, OsloMet og førsteamanuensis Siv Skarstein, OsloMet, (medveiledere)

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u5Erc-urrzkvG9Ab2cgMbGSxyR6B_cEN0zZU

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 08:50 og disputasen tidligst 10:20. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Eli Andås på e-post eli.andas@uia.no  Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.