Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Tidspunkt

9. feb 2024
kl 10:00 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Helene Waage: Musified togetherness − Co-singing in families living with dementia

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Tidspunkt

9 feb
kl 10:00 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Helene Waage disputerer med phd.-avhandlingen «Musified togetherness: Co-singing in families living with dementia». 

Waage har fulgt phd.-programmet ved Fakultet for kunstfag, med spesialisering i Kunst i kontekst. 

Prøveforelesning starter kl. 10.00 

Disputas starter kl. 12.00 

Tema for prøveforelesning: How to produce knowledge? What are the characteristics of human and post-human approaches in qualitative and performative research, regarding the researcher’s process of reflection, questioning and becoming–with data?

Les avhandlingen i AURA.

Les et sammendrag av avhandlingen.

Disputasleder: Dekan Marit Wergeland 

Evalueringskomite: 

  • Førsteopponent: Hanne Mette Ochsner Ridder, professor i kunst, estikk og helse ved Institutt for kommunikasjon og psykologi, Universitet i Aalborg. 
  • Andreopponent: Ingrid Bjørkøy, Førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, DMMH 
  • Komitéleder: Robin André Rolfhamre, professor i musikkpedagogikk ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, UiA 

Veiledere i doktorgradsarbeidet: 

  • Hovedveileder: Førsteamanuensis Tormod Wallem Anundsen 
  • Medveiledere: Professor Tony Valberg og Førsteamanuensis Hege Merete Bjørnestøl Beckmann 

Slik følger du digitalt: 

Disputasen er åpen for alle. Meld deg på via denne Zoom-lenken for å følge digitalt. 

Du logger deg på tidligst 10 minutter før oppgitt tid. Etter dette kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. 

Opponent ex auditorio

Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Spørsmål ex auditorio fra publikum kan sendes til Dekan Marit Wergeland