Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Tidspunkt

26. sep 2023
kl 09:30 - 17:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Helen Karen Eriksen: Being White in pluralist proximity Concerning postcolonial art, education and research in Scandinavia

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Helen Karen Eriksen (photo)

Tidspunkt

26 sep
kl 09:30 - 17:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

 

Helen Karen Eriksen disputerer med phd.-avhandlingen «Being White in pluralist proximity Concerning postcolonial art, education and research in Scandinavia». 

Eriksen har fulgt phd.-programmet ved Fakultet for kunstfag, med spesialisering i Kunst i kontekst.

Prøveforelesning starter kl. 09.30

Disputas starter kl. 13.00

Tema for prøveforelesning: «Deconstructing the white gaze and power: Pluralist proximity for who and by who?”

Les avhandlingen i AURA: Being White in Pluralist Proximity: Concerning postcolonial art, education and research in Scandinavia

Disputasleder: Dekan Marit Wergeland

Evalueringskomite:

  • Førsteopponent: Yvette Brackmann, Post.doc, SMK Statens Museum for Kunst, Danmark.
  • Andreopponent: Michelle Tisdel, Doktor i filosofi, Nasjonalbiblioteket.
  • Komitéleder: Jeppe Kristensen, Professor, Institutt for visuelle og sceniske fag, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet:

  • Hovedveileder: Professor Helene Illeris
  • Medveileder(e): Professor Lisbet Skregelid, UiA. Førsteamanuensis Zahra Bayati, Göteborgs universitet & Billedkunstner Germain Ngoma

 

Slik følger du digitalt:

Disputasen er åpen for alle. Meld deg på via denne Zoom-lenken for å følge digitalt.

Du logger deg på tidligst 10 minutter før oppgitt tid. Etter dette kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen.

Opponent ex auditorio:

Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Spørsmål ex auditorio fra publikum kan sendes til Dekan Marit Wergeland.