Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

11. april 2023
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Hege K. A. Kaldheim: Interprofessional simulation-based learning used to prepare perioperative nursing students for acute situations

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Hege Kristin Aslaksen Kaldheim (foto)

Tidspunkt

11 april
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Hege Kristin Aslaksen Kaldheim ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap skal disputere for ph.d.-graden med avhandlingen "Interprofessional simulation-based learning used to prepare perioperative nursing students for acute situations" tirsdag 11. april 2023.

Sted: Campus Grimstad, C2 040 og hybrid disputas (se nederst for påmelding)

Les oppsummering av avhandlingen

Prøveforelesning starter kl. 10.15 .

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Simulering i helsevesenet – hvordan kan det påvirke pasientutfall?"

Disputas starter kl. 12:30. 

Om kandidaten: 

Hege Kristin Aslaksen Kaldheim er utdannet sykepleier ved Haugesund sjukepleierhøgskole (1990), og operasjonssykepleier ved Haukeland sykehus, videreutdanning (1999). Har en mastergrad i klinisk sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder (UiA), (2012).

Hun har jobbet flere år som operasjonssykepleier ved Kristiansand sykehus før hun begynte å undervise (2015) i utdanning av operasjonssykepleiere ved Lovisenberg diakonale høgskole. Her fikk hun ansvar for å bruke simulerings-basert læring som var en viktig inspirasjonskilde for tema i hennes doktorgradsarbeid. Høsten 2018 fikk hun fast stilling og stipendiat ved UiA og underviser i dag på master og videreutdanning, anestesi, barn, intensiv og operasjon, og har også oppgaver på bachelorutdanningen i sykepleie. 

Bedømmelseskomité:

Disputasen vil bli ledet av professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA.

Veiledere i ph.d.-prosjektet har vært:

Hovedveileder: Professor Mariann Fossum, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, UiA. Åshild Slettebø, tidligere professor på Institutt for helse- og sykepleievitenskap, UiA, var hovedveileder frem til 2022.

Medveileder: Seniorforsker Dr. Judy Munday, Faculty of Health, School of Nursing, Queensland University of Technology (QOT), Australia.

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne Zoom-lenken.

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:20. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Eli Andås på e-post eli.andas@uia.no  Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.