Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

30. okt 2023
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Gaute Sørensen Schei: Communication in elite team sports

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Tidspunkt

30 okt
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Gaute Sørensen Schei disputerer med ph.d.-avhandlingen Communication in elite team sports. An investigation of identity leadership, intrateam communication, and cohesion in team sports.

Schei har fulgt ph.d.-programmet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Prøveforelesning starter kl. 10:15

Disputas starter kl. 12:30

Tema for prøveforelesning: "Bruk eksisterende forskning og relevante teorier til å utvikle et program som styrker kommunikasjonen i elitelag. Hvordan kan dette programmet anvendes i praksis?"

Les avhandlingen i AURA

Se et sammendrag av avhandlingen.

Disputasleder: Professor Stephen Seiler

Evalueringskomite:

  • Førsteopponent: Professor Stewart Cotterill, Head of School of Rehabilitation, Sport and Psychology. AECC University College, UK
  • Andreopponent: Professor Elsa Kristiansen, Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, Universitet i Sør-Øst Norge.  
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Jan Georg Friesinger, Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet:

  • Hovedveileder: Professor Rune Høigaard, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder
  • Medveiledere: Professor Tommy Haugen, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder

 

Slik følger du digitalt:

Disputasen er åpen for alle. Meld deg på via denne Zoom-lenken for å følge digitalt.

Du logger deg på tidligst 10 minutter før oppgitt tid. Etter dette kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen.

Opponent ex auditorio:

Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Spørsmål ex auditorio fra publikum kan sendes til professor Stephen Seiler med kopi til ph.d.-adm. Eli Andås.