Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

29. nov 2023
kl 10:00 - 15:30

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Elisabeth Austad Asser: Alt på stell. En studie i hvordan bruk av kunstig intelligens kan hemme eller fremme Sparebanken Sør sine verdier

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Tidspunkt

29 nov
kl 10:00 - 15:30

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Elisabeth Austad Asser disputerer med ph.d.-avhandlingen Alt på stell. En studie i hvordan bruk av kunstig intelligens kan hemme eller fremme Sparebanken Sør sine verdier

Asser har fulgt ph.d.-programmet i humaniora og pedagogikk, med spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn.

Prøveforelesning starter kl. 10.00

Disputas starter kl. 12.00

Tema for prøveforelesning: Drøft muligheter for maktutøvelse og kontroll med KI-teknologi i lys av utvalgte samfunnsdebatter og moderne teoretikere.

Les avhandlingen i AURA

Disputasleder: Gunhild Kvåle

Evalueringskomite

  • Førsteopponent: Professor May Thorseth, NTNU
  • Andreopponent: Professor Henrik Syse, PRIO
  • Komitéleder: Leonora Onarheim Bergsjø

Veiledere i doktorgradsarbeidet:

  • Hovedveileder: Einar Duenger Bøhn
  • Medveileder: Morten Goodwin

Slik følger du digitalt

Disputasen er åpen for alle. Meld deg på via denne Zoom-lenken for å følge digitalt.

Du logger deg på tidligst 10 minutter før oppgitt tid. Etter dette kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen.

Opponent ex auditorio

Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Spørsmål ex auditorio fra publikum kan sendes til Gunhild Kvåle.