0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

25. aug 2021
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Gabriel Scotts auditorium B1-001, Campus Kristiansand (få plasser) - og online

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Eli Anne Myrvoll Blomkvist: Barns matmot 2.0. Kosthold, utvikling og frykt for ny mat i tidlig alder

Disputasen foregår fysisk på campus og digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen, med påmelding.

Eli Anne Myrvoll Blomkvist fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Barns matmot 2.0. Diet, development, and food neophobia in early years. How to promote healthy diets in a kindergarten setting» onsdag 25. august 2021. (Foto: Privat)

Eli Anne Myrvoll Blomkvist fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Barns matmot 2.0. Diet, development, and food neophobia in early years. How to promote healthy diets in a kindergarten setting» onsdag 25. august 2021. (Foto: Privat)

Tidspunkt

25 aug
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Gabriel Scotts auditorium B1-001, Campus Kristiansand (få plasser) - og online

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Eli Anne Myrvoll Blomkvist fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Barns matmot 2.0. Diet, development, and food neophobia in early years. How to promote healthy diets in a kindergarten setting» onsdag 25. august 2021.

Matneofobi: (food neophobia) Neofobi er en betegnelse på frykt for alt nytt. Frykt for ny mat kalles matneofobi. Matneofobi er en naturlig del av barns utvikling, og neofobien ser ut til å være sterkest fra to til åtte års alder. Les mer om dette i Abups (Avdeling for barn og unges psykiske helse) blogg, skrevet av Blomkvist.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening, med støtte fra Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus  HF.

Les Eli Anne Myrvoll Blomkvists egen oppsummering av avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B1-001, Campus Kristiansand og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av professor Stephen Seiler, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning onsdag 25. august 2021 kl 10:15

Disputas onsdag 25. august 2021 kl 12:15

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Development and improvement of eating habits throughout childhood. Role of home environment vs pre-school environment»

Tittel på avhandling: «Barns matmot 2.0. Diet, development, and food neophobia in early years. How to promote healthy diets in a kindergarten setting»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

Kandidaten: Eli Anne Myrvoll Blomkvist (1978, Smøla i Møre og Romsdal) Mastergrad i klinisk ernæring, UiO (2005). Arbeidet som klinisk ernæringsfysiolog ved Avdeling for preventiv kardiologi, Ullevål sykehus (nå Oslo Universitetssykehus), fra 2007 klinisk ernæringsfysiolog ved Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus, med permisjon fra august 2016 til august 2019 for å arbeide med doktorgradsavhandlingen.

Opponenter:

Førsteopponent: : Professor Anna Sigríður Ólafsdóttir, Faculty of Health Promotion, Sport and Leisure Studies, University of Iceland

Annenopponent: Førsteamanuensis Anne Lene Kristiansen, Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, Universitetet i Sør-Øst Norge

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Bård Erlend Solstad, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Nina Cecilie Øverby, UiA (hovedveileder) og professor Elisabet Rudjord Hillesund, UiA (medveileder)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men det er svært begrenset hvor mange publikummere som kan følge disputasen fysisk i auditoriet. Alle må registrere seg, også de som ønsker å møte fysisk. Påmeldingen gjelder både prøveforelesning og disputasen (forsvaret av avhandlingen).

1. Påmelding for fysisk oppmøtehttps://uia.pameldingssystem.no/disputas-eli-anne-myrvoll-blomkvist-barns-matmot-2-0-kosthold-utvikling-og-frykt-for-ny-mat-i-tidlig-alder 

Det er avkryssingsrute for fysisk oppmøte i påmeldingsskjemaet.

2. Påmelding for å følge disputasen digitalthttps://uiano.zoom.us/meeting/register/u5YtcO2prT8jGNdTNhsKxo93G2SY-8u7PRUb

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Det er en forutsetning at opponenten har lest avhandlingen. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Stephen Seiler på e-post stephen.seiler@uia.no