0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

17. jan 2020
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Eirik Wig Sundvall om arbeiderbevegelsens transnasjonale historie 1920 - 1955

Tidspunkt

17 jan
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Arne Garborgs auditorium - B1 006, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Eirik Wig Sundvall at the Faculty of Humanities and Education has submitted his thesis entitled «Grenseoverskridende sosialisme. Undersøkelser av den norske arbeiderbevegelsens transnasjonale historie 1920–1955», and will defend the thesis for the PhD degree Friday 17 January 2020. (Private Photo)

Eirik Wig Sundvall disputerer for ph.d.-graden fredag 17. januar 2020 med avhandlingen «Grenseoverskridende sosialisme. Undersøkelser av den norske arbeiderbevegelsens transnasjonale historie 1920–1955». (Foto: Privat)

Eirik Wig Sundvall disputerer for ph.d.-graden fredag 17. januar 2020 med avhandlingen «Grenseoverskridende sosialisme. Undersøkelser av den norske arbeiderbevegelsens transnasjonale historie 1920–1955».

I avhandlingen har han forsket på hva som skjedde da Arbeiderpartiet gikk fra å være revolusjonært og en del av Lenins internasjonale kamporganisasjon Komintern etter første verdenskrig, til å bli partiet som førte Norge inn i NATO, som hadde som formål å verge landet mot kommunismen. Oppsiktsvekkende nok var det mange av de samme aktørene som ledet an i den politiske helomvendingen.

Sundvall har fulgt Fakultet for humaniora og pedagogikks doktorgradsprogram med spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn.

Les Eirik Wig Sundvalls oppsummering av avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Arne Garborgs auditorium - B1 006, Campus Kristiansand fredag 17. januar 2020

Disputasen blir ledet av prodekan for forskning, førsteamanuensis Gunhild Kvåle, Fakultet for humaniora og pedagogikk

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning«De sosialdemokratiske partiene i Skandinavias ideologiske utvikling 1920-1955: likheter, forskjeller og gjensidig transnasjonal påvirkning»

Tittel på avhandling: «Grenseoverskridende sosialisme. Undersøkelser av den norske arbeiderbevegelsens transnasjonale historie 1920–1955»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Museumsinspektør, koldkrigshistoriker, ph.d., Iben Bjørnsson, Koldkrigsmuseet Stevnsport, ved Østsjællands museum, Danmark

Annenopponent: Førsteamanuensis Helge Danielsen, Institutt for forsvarsstudier, Senter for sikkerhetspolitikk ved Forsvarets høgskole

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Harald Rinde, Institutt for religion, filosofi og historie, Fakultet for humaniora og pedagogikk, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Øyvind Tønnesson, UiA (hovedveileder) og professor emeritus Terje Halvorsen, Høgskolen i Innlandet (medveileder)