0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

27. mai 2020
kl 10:15 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Internett (lenke under)

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas – digitalt: Jan Georg Friesinger om bosteder for mennesker med psykiske helseproblemer

Disputasen foregår digitalt på internett fordi UiA er stengt på grunn av Corona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Tidspunkt

27 mai
kl 10:15 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Internett (lenke under)

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Jan Georg Friesinger disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Materialites matter. An exploration of supported housing for people with mental health problems” onsdag 27. mai 2020. (Foto: Privat)

Jan Georg Friesinger disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Materialites matter. An exploration of supported housing for people with mental health problems” onsdag 27. mai 2020. (Foto: Privat)

Jan Georg Friesinger disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Materialites matter. An exploration of supported housing for people with mental health problems” onsdag 27. mai 2020.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Les Jan Georg Friesingers oppsummering av avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet instituttleder ved Institutt for psykososial helse, Siri Håvås Haugland.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Explain and discuss the most salient conceptual approaches for understanding the material lives of people with mental health problems. Illustrate with examples from your research»

Tittel på avhandling: «Materialites matter. An exploration of supported housing for people with mental health problems”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Hester Parr, University of Glasgow, Scotland/UK

Annenopponent: Seniorforsker Kristian Larsen, Rigshospitalet, København, Danmark

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor emeritus Dagfin Ulland, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Inger Beate Larsen, (hovedveileder), professor II Alain Pierre Topor, UiA og førsteamanuensis Tore Dag Bøe, UiA (medveiledere)

  

Slik gjør du som publikum:

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst kl 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Siri Håvås Haugland på e-post siri.h.haugland@uia.no

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2655383

Lenke til disputasen, som formidles i konferanseprogrammet Zoom: https://uiano.zoom.us/j/62998120157

Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.