0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

25. mai - 26. mai 2020
kl 15:00 - 19:00

Legg til kalender

Sted

Internett (lenke under)

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas - digitalt: Helge Fredriksen om "Snudd klasserom i matematikkundervisning på universitetsnivå"

Disputasen foregår digitalt på internett fordi UiA er stengt på grunn av Corona covid-19-situasjonen. Se under for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Tidspunkt

25 mai - 26 mai
kl 15:00 - 19:00

Legg til kalender

Sted

Internett (lenke under)

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Helge Fredriksen at the Faculty of Engineering and Science has submitted his thesis entitled “An exploration of teaching and learning activities in mathematics flipped classrooms: A case study in an engineering program”, and will defend the thesis for the PhD-degree Tuesday 26 May 2020.

Helge Fredriksen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “An exploration of teaching and learning activities in mathematics flipped classrooms: A case study in an engineering program” tirsdag 26. mai 2020.

Helge Ingvart Fredriksen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “An exploration of teaching and learning activities in mathematics flipped classrooms: A case study in an engineering program” tirsdag 26. mai 2020.

Prøveforelesning mandag 25. mai kl 15:00. Samme lenke brukes ved både prøveforelesning og disputas.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag, med spesialisering i matematikkdidaktikk, og dette er tjuesjette disputas på fakultetets doktorgradsprogram med spesialisering i matematikkdidaktikk.

Det er også den første doktorgradsdisputasen ved UiAs Senter for fremragende undervisning SFU MatRIC.

Les Helge Fredriksens oppsummering av avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (se lenke under) henholdsvis mandag 25. og tirsdag 26. mai 2020.

Disputasen blir ledet av instituttleder Ingvald Erfjord, Institutt for matematiske fag, UiA.

Prøveforelesning mandag 25. mai kl 15:00

Disputas tirsdag 26. mai kl 14:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: “What are the advantages of using sociocultural approaches in the study of mathematics teaching? What do they offer in comparison to more cognitive approaches? What does research tell us?»

Tittel på avhandling: “An exploration of teaching and learning activities in mathematics flipped classrooms: A case study in an engineering program”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.  

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Alejandro S. González-Martín, Universite de Montreal, Canada

Annenopponent: Professor Despina Potari, University of Athens, Hellas

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Cengiz Alacaci, Institutt for matematiske fag, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Said Hadjerrouit, UiA (hovedveileder), professor Ragnhild Johanne Rensaa, UiT og professor John Monaghan, UiA (medveiledere).

Slik gjør du som publikum:

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 14:50 og disputasen tidligst kl 13:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Ingvald Erfjord på e-post ingvald.erfjord@uia.no

Avhandlingen er tilgjengelig her:

Lenke til disputasen, som formidles i konferanseprogrammet Zoom: https://uiano.zoom.us/j/63585248789 

Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.