0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

2. sep 2020
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Online - lenke under

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Daniel Hagen om "Forbedring av energieffektivitet og bevegelseskontroll i lastbærende applikasjoner "

Disputasen foregår digitalt på internett på grunn av Corona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Daniel Hagen of the Faculty of Engineering and Science  at the University of Agder has submitted his thesis entitled «Improving Energy Efficiency and Motion Control in Load-Carrying Applications using Self-Contained Cylinders”, and will defend the thesis for the PhD-degree Wednesday 2 September 2020. (Photo: Private)

Daniel Hagen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Improving Energy Efficiency and Motion Control in Load-Carrying Applications using Self-Contained Cylinders” onsdag 2. september 2020. (Foto: Privat)

Tidspunkt

2 sep
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Online - lenke under

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Daniel Hagen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Improving Energy Efficiency and Motion Control in Load-Carrying Applications using Self-Contained Cylinders” onsdag 2. september 2020.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag, med spesialisering i mekatronikk.

Les Daniel Hagens oppsummering av avhandlingen:

 

Kandidaten: Daniel Hagen (1988, Lyngdal). Fagbrev som automatikkmekaniker (2009), bachelor- (y-veien, UiA 2012) og mastergrad i mekatronikk (dobbelt diplom-program mellom UiA og Fachhochschule Vorarlberg i Østerrike, 2014). Arbeidet som teknisk support- og serviceingeniør i Cameron Sense AS (2014-2016). 

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av professor Henrik Kofoed Nielsen, Institutt for ingeniørvitenskap, UiA

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Energy saving techniques in heavy mobile machinery applications”

Tittel på avhandling: «Improving Energy Efficiency and Motion Control in Load-Carrying Applications using Self-Contained Cylinders”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Rudolf Scheidl, Institute of Machine Design and Hydraulic Drives, Johannes Kepler University, Linz, Østerrike

Annenopponent: Universitetslektor (D.Sc) Tatiana Minav, Tampere University, Finland

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Souman Rudra, Institutt for ingeniørvitenskap, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Martin Marie Hubert Choux, Institutt for ingeniørvitenskap, UiA (hovedveileder) førsteamanuensis Damiano Padovani, Institutt for ingeniørvitenskap, UiA, førsteamanuensis Morten Kjeld Ebbesen, Institutt for ingeniørvitenskap, UiA og professor Torben Ole Andersen, Institutt for energiteknik, Aalborg universitet (medveiledere)

 

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer på denne lenken: https://uiano.zoom.us/meeting/register/u5Irfu6rpj4iGtE9Iaq3zhbhEyoO7YfVUE7I  Du vil da få en Zoom-lenke i retur.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst kl 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Henrik Kofoed Nielsen på e-post henrik.kofoed.nielsen@uia.no

Avhandlingen er tilgjengelig i AURA: https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2673158

Lenke til disputasen, som formidles i konferanseprogrammet Zoom: https://uiano.zoom.us/meeting/register/u5Irfu6rpj4iGtE9Iaq3zhbhEyoO7YfVUE7I

Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.