Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

8. des 2023
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Dag Ole Teigen: Fylkeskommunen i et flernivåsystem

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Tidspunkt

8 des
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Dag Ole Teigen disputerer med ph.d.-avhandlingen "Fylkeskommunen i et flernivåsystem. Effekter av europeisk integrasjon på sub-nasjonal beslutningsadferd i et tett integrert ikke-medlemsland". 

Teigen har fulgt ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap med spesialisering i offentlig administrasjon. 

Prøveforelesning starter kl. 10:15.

Disputas starter kl. 12:15. 

Tema for prøveforelesning: «Transnasjonale enklaver i fylkesadministrasjonen: Omfang, variasjon, årsaker og mulige effekter»

Les avhandlingen i AURA

Se et sammendrag av avhandlingen

Disputasleder: Visedekan for forskning Hanne Haaland

Evalueringskomite: 

  • Førsteopponent: Professor Jens Blom Hansen, Aarhus universitet 
  • Andreopponent: Forsker Ole Andreas Danielsen OsloMet 
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Anne Elizabeth Stie, institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, UiA  

Veiledere i doktorgradsarbeidet: 

  • Hovedveileder: Professor Jarle Trondal, institutt for statsvitenskap og ledelse, UiA 
  • Medveileder: Førsteamanunensis Charlotte Kiland, institutt for statsvitenskap og ledelse, UiA
  • Medveileder: Fylkesdirektør folkehelse, Vegard Nilsen, Agder fylkeskommune 

Slik følger du digitalt: 

Disputasen er åpen for alle. Meld deg på via denne Zoom-lenken for å følge digitalt.  

Du logger deg på tidligst 10 minutter før oppgitt tid. Etter dette kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen.

Opponent ex auditorio:

Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Spørsmål ex auditorio fra publikum kan sendes til Hanne Haaland.