0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

18. des 2020
kl 10:00 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Online - lenke under

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Christine Watne Kristiansen: Arbeidskrav i lærerutdanninger

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Christine Watne Kristiansen fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen: «Arbeidskrav i lærerutdanninger. En studie av muntlige arbeidskrav som didaktisk vurderingspraksis» fredag 18. desember 2020. (Foto: Privat)

Christine Watne Kristiansen fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen: «Arbeidskrav i lærerutdanninger. En studie av muntlige arbeidskrav som didaktisk vurderingspraksis» fredag 18. desember 2020. (Foto: Privat)

Tidspunkt

18 des
kl 10:00 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Online - lenke under

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Christine Watne Kristiansen fra Fakultet for humaniora og pedagogikk disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen: «Arbeidskrav i lærerutdanninger. En studie av muntlige arbeidskrav som didaktisk vurderingspraksis» fredag 18. desember 2020.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i pedagogikk.

Les Christine Watne Kristiansens egen oppsummering av avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av prodekan for forskning Gunhild Kvåle, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder.

 

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Hva er forholdet mellom læreplanteori og didaktikk, og hva har det å si for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i høyere utdanning?"

Tittel på avhandling: «Arbeidskrav i lærerutdanninger. En studie av muntlige arbeidskrav som didaktisk vurderingspraksis»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2711645

 

Kandidaten: Christine Watne Kristiansen (1986, Bærum, oppvekst i Farsund). Faglærerutdanning i drama, UiA (2010). Mastergrad i pedagogikk, masteroppgave: «Vurderingens kunst – en diskusjon om vurdering som læring i dramafaget»,  UiA (2012). Arbeider nå som universitetslektor ved Institutt for pedagogikk, UiA.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Christian Lundahl, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Ørebro universitet, Sverige

Annenopponent: Professor Ane Qvortrup, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk universitet (SDU), Danmark

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Jorunn Midtsundstad, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Ilmi Willberg, UiA (hovedveileder) og førsteamanuensis Inger Marie Dalehefte (medveileder)

 

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u5YvceusrTwrHNy5CEp3240wGKR-8i6_LybP 

Du får en Zoom-lenke i retur.

(Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

 

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 09:50 og disputasen tidligst kl 11:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Gunhild Kvåle på e-post gunhild.kvale@uia.no