0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

30. sep 2022
kl 09:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Online - registreringslenke nederst på siden

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Bjørnulf Arntsen: Bakgrunn og utbytte av inter-kommunalt samarbeid i helsesektoren - en relasjonell og kontekstuell tilnærming

Disputasen foregår digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Bjørnulf Arntsen fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Antecedents and outcomes of inter-municipal cooperation in health services – A relational and contextual approach» fredag 30. september 2022. (Foto: Privat)

Bjørnulf Arntsen fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Antecedents and outcomes of inter-municipal cooperation in health services – A relational and contextual approach» fredag 30. september 2022. (Foto: Privat)

Tidspunkt

30 sep
kl 09:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Online - registreringslenke nederst på siden

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Bjørnulf Arntsen fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Antecedents and outcomes of inter-municipal cooperation in health services – A relational and contextual approach» fredag 30. september 2022.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA.

Les Bjørnulf Arntsens oppsummering av avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan, professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning fredag 30. september kl 09:15

Disputas fredag 30. september kl 11:30

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Aktuelle teorier og perspektiver i forståelse av fler-kommunalt samarbeid»

Tittel på avhandling: «Antecedents and outcomes of inter-municipal cooperation in health services – A relational and contextual approach»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

Kandidaten: Bjørnulf Arntsen (1971, Risør) Hovedfag i statsvitenskap, UiO (2004). Tittel på hovedfagsoppgave: «Konflikt og konsensus – en studie av mål, virkemidler og organisering innenfor Natur og Ungdom og Bellona». Praksis (2000 – 2009) som avdelingsleder ved SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning (UiO) og som forskningsassistent ved ARENA - Senter for europaforskning (UiO. Fra 2009 har han arbeidet som daglig leder ved Senter for omsorgsforskning Sør (UiA).

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Lars Erik Kjekshus, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Annenopponent: Lektor, PhD Christian Lindholst, Institut for Politikk og Samfund, Aalborg Universitet, Danmark

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Randi Eikeland, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Dag Olaf Torjesen, Institutt for statsvitenskap og ledelse, Universitetet i Agder (hovedveileder) og førsteamanuensis Tor-Ivar Karlsen, Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder (medveileder)

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle. For å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u50lfu6urDorG9BIh5X1YdmtJbAtKmbfInMf

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 09:05 og disputasen tidligst 11:20. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Eli Andås på e-post eli.andas@uia.no