0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

14. feb 2020
kl 10:15 - 18:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Anja Nastasja Robstad om intensivsykepleiere og overvektige pasienter

Tidspunkt

14 feb
kl 10:15 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Gabriel Scotts auditorium – B1 001, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Anja Nastasja Robstad disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Intensive care nurses’ attitudes and behavioural intentions toward obese intensive care patients» fredag 14. februar 2020. (Foto: Privat)

Anja Nastasja Robstad disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Intensive care nurses’ attitudes and behavioural intentions toward obese intensive care patients» fredag 14. februar 2020. (Foto: Privat)

Anja Nastasja Robstad disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Intensive care nurses’ attitudes and behavioural intentions toward obese intensive care patients» fredag 14. februar 2020.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium – B1 001, Campus Kristiansand fredag 14. februar 2020.

Disputasen blir ledet av dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, professor Anders Johan Wickstrøm Andersen.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:30

Oppgitt emne for prøveforelesning"Hvordan kan man finne ut hvilke teoretiske modeller som passer best for å forstå diskriminering av overvektige pasienter, og hvordan kan vi bruke den teoretiske forståelsen til å redusere diskriminerende atferd blant helsepersonell?"

Tittel på avhandling: «Intensive care nurses’ attitudes and behavioural intentions toward obese intensive care patients»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Chefkonsulent, ph.d., Ole Melkevik, Fredriksberg kommune, Danmark

Annenopponent: Professor Kristin Akerjordet, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Tommy Haugen, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Liv Fegran, UiA, (hovedveileder) og førsteamanuensis Per Christer Thomas Westergren, UiA og professor emerita Ulrika Söderhamn, UiA (medveiledere)