Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

12. des 2022
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Alfredo Ignacio Sanchez Garcia: Teoretiske studier i solcellefysikk

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Tidspunkt

12 des
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Alfredo Ignacio Sanchez Garcia fra Fakultet for teknologi og realfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Theoretical Studies in Solar Cell Physics» mandag 12. desember 2022.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag ved UiA, med spesialisering i ingeniørvitenskap, forskningsområde fornybar energi.

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium C2 040, Campus Grimstad og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av instituttleder Paul Ragnar Svennevig, Institutt for ingeniørvitenskap, Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning mandag 12. desember kl 10:15

Disputas mandag 12. desember kl 12:15

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Application of Machine Learning to Material Science»

Tittel på avhandling: «Theoretical Studies in Solar Cell Physics»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/3034476

Paper V er tatt ut av avhandlingen til den blir publisert. Fullstendig avhandling kan fås ved henvendelse til fakultetet - se kontaktperson i venstre spalte.

 

Kandidaten: Alfredo Ignacio Sanchez Garcia (1993, Valencia, Spania) Bachelor of Science (B.Sc.) in Physics, University of Valencia (2015), Master of Science (M.Sc.) in Physics, NTNU (2017). I dag arbeider han som forsker ved SINTEF, i «Solar Energy and Materials» gruppen.

Opponenter:

Førsteopponent: Dr. rer. nat. Rebekka Eberle, Forsker, Freinhofer IAF, Freiburg, Tyskland

Annenopponent: Dr. Junjie Zhu, Forsker I, Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller, Norge

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Svein Olav G. Nyberg, Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Rune Strandberg, Universitetet i Agder (hovedveileder) og professor emeritus Tor Oskar Sætre, Universitetet i Agder (medveileder)

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u5Uqf-qorD0jHtFlIz-cbcd0MGq-zG9sDmxT

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Kristine Evensen Reinfjord på e-post kristine.reinfjord@uia.no Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.