0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

27. mai 2020
kl 14:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Internett - zoom-lenke øverst i saken

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Digitalt seminar om digital matematikk-undervisning

Seminaret holdes digitalt via “Zoom”. Her er lenke til seminaret: https://uiano.zoom.us/j/63883123864

MatRIC logo

Tidspunkt

27 mai
kl 14:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Internett - zoom-lenke øverst i saken

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Vi har nå hatt en vår med stengte campuser. Det har utfordret måten vi underviser på. Vi har alle måttet prøve nye metoder.

Vi inviterer til dette seminaret for å dele erfaringer, råd og tips om hvordan man kan gjennomføre matematikkundervisning uten å møte studentene ansikt til ansikt.

Flere av oss må gjennomføre store deler av undervisningen digitalt også til høsten. MatRIC ønsker med dette seminaret å bidra til erfaringsutveksling og samarbeid i tiden som kommer.

Seminaret holdes digitalt via “Zoom”. Her er lenke til seminaret: https://uiano.zoom.us/j/63883123864

Program:

14:00 - 14:10 Velkommen ved Morten Brekke, viserektor for utdanning, UiA

14:10 - 14:30 Undersøkelse om digital matematikkundervisning i Norge.

Farzad Radmehr og Simon Goodchild, UiA.

Som følge av stengte campuser har MatRIC initiert et forskningsprosjekt som studerer hvordan matematikklærere og studenter ved norske universitet og høyskoler har opplevd digital undervisning. Lærere og studenter ved flere institusjoner har blitt intervjuet. Denne presentasjonen vil vise de foreløpige resultatene av denne studien.

14:30 - 14:50 Erfaringer fra Matematisk Institutt ved UiO

Tom Lindstrøm, UiO

Tom Lindstrøm har ledet en komité ved UiO som har utredet scenarioer for undervisningen ved Matematisk institutt høsten 2020. Komiteen har sett på erfaringene som er gjort denne våren. Presentasjonen vil gi en oversikt over arbeidet til komiteen.

14:50 - 15:10 Digital Drop in

Tor Kristian Grandalen, UiA

Tor Kristian Grandalen er lærer med PPU og bachelor i matematikk og statistikk fra Universitet i Tromsø. Nå er han masterstudent i ren matematikk, lærer på Dahlske vgs og en del av Drop in teamet på UiA. Siden stengningen av campus har Tor Kristian Grandalen veiledet studenter via videomøter og ved bruk av tegnebrett. Han vil I denne presentasjonen dele sine erfaringer.

15:10 - 15:30 Undervisning i statistikk ved bruk av Ipad

Torstein Kastberg Nilssen, UiA

Torstein Kastberg Nilssen har brukt Ipad med pen I statistikkundervisning. Øvingstimer har blitt hold I zoom til vanlig tid. Til veiledning av studentene har Torstein Kastberg Nilssen brukt breakout rooms til gruppeinndeling og iPad som skriveverktøy. Han har også hatt «kontortid» i zoom for studentene.

15:30 - 16:00 Diskusjon.

Denne tiden er åpen for diskusjon og andre bidrag.