0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

21. mars
kl 10:00 - 17:00

Legg til kalender

Sted

Rom C2 040, Campus Grimstad

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Brukersentrert design kan øke bruken av ny mobil teknologi i undervisningen i høyere utdanning

Tidspunkt

21 mars
kl 10:00 - 17:00

Legg til kalender

Sted

Rom C2 040, Campus Grimstad

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Renée Schulz disputerer for ph.d.-graden onsdag 21. mars 2018 med avhandlingen “Listening to Teacher’s needs: Human-Centered Design for Mobile Technology in Higher Education”. (Foto: Privat)

Renée Schulz disputerer for ph.d.-graden onsdag 21. mars 2018 med avhandlingen “Listening to Teacher’s needs: Human-Centered Design for Mobile Technology in Higher Education”. (Foto: Privat)

Hverdagsteknologien utvikler seg kjapt og blir raskt tatt i bruk. Men i undervisningen i høyere utdanning går innføringen av ny teknologi sakte. Renée Schulz undersøker om mer brukersentrert design vil gjøre at mobil teknologi fortere blir en del av undervisningen i høyere utdanning.

Forskningen hennes viser at lærerne mangler motivasjon for å integrere teknologi i undervisningsprosessen. I avhandlingen har Schulz anvendt brukersentrert design (HCD) i analysen av konteksten til undervisning i høyere utdanning, for å forstå lærernes behov og krav til nyskapende og up-to-date teknologi.

For å motivere lærerne til økt bruk av ny teknologi ble spill-effekter og spill-elementer tatt i bruk. Det resulterte i utviklingen av en prototype, kalt Dynamic Questing (DynQ).

Renée Schulz disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Listening to Teacher’s needs: Human-Centered Design for Mobile Technology in Higher Education” onsdag 21. mars 2018.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag med spesialisering i ICT – Informasjon- og kommunikasjonsteknologi.

Doktorgraden er finansiert av prosjektet Agder Digital Learning Arena (ADILA). 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Rom C2 040, Campus Grimstad onsdag 21. mars 2018

Disputasen blir ledet av assisterende instituttleder  Morgan Konnestad 

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: “The use of computer games in education

Tittel på avhandling: “Listening to Teachers' Needs: Human-centered Design for Mobile Technology in Higher Education

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Marko Nieminen, Aalto University, Department of Computer Science

Annenopponent: Universitetslektor Sanja ČandrlićUniversity of Rijeka, Department of Informatics

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Santiago Gil Martinez, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Andreas Prinz, UiA (hovedveileder) og førsteamanuensis Ghislain Maurice N. Isabwe, UiA (bi-veileder)

Send studiet på mail