0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

15. aug 2019
kl 14:00 - 16:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Arendalsuka: UiA-teltet: Torsdag

Arendals-uka logo og UiA-telt.

Tidspunkt

15 aug
kl 14:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

UiA-teltet på Langbryggen i Arendal

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

09:30-11:30: Hvordan sikre sirkulær bruk av ressursene før batteribølgen tar oss?

Brukte bilbatterier – et avfallsproblem eller en materialressurs 

Transportsektoren i Norge elektrifiseres. Dette er mest synlig ved at den fossilt drevne bilparken vår byttes ut med elektriske kjøretøy.  Andre transportmidler – som ferger og fly – kommer raskt etter. I løpet av få år vil det komme store volumer med batterier til gjenvinning. Håndtert feil vil dette føre til ødeleggelse av natur grunnet stadig større uthenting av råstoffer som det allerede er stort press på. Håndtert riktig vil materialene i batteriene kunne gjenbrukes – og gjenbrukes. Avfall blir en ressurs. Dette oppnår vi ved å benytte prinsippene for sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi er i ferd med å få innpass i nær sagt alle sektorer, på nasjonalt, europeisk og globalt plan. 

Hvordan bør sirkulær økonomi fungere 

På dette morgenmøtet gir vi et innblikk i hvordan sirkulær økonomi bør fungere og hvordan merverdi og nye jobber vil kunne skapes. Dette vil vi eksemplifisere gjennom et svært aktuelt tema: Hvordan håndtere den nærmest eksplosive mengden med brukte bilbatterier slik at de forblir en ressurs – og ikke et miljøproblem? 

Vi diskuterer hvordan FoU, industriaktører, standardisering, sertifisering og myndighetsregulering kan skape løsninger til beste for forretningen og miljøet. 

Program 

Hans Eric Melin, direktør i London-baserte Circular Energy Storage, innleder om hvordan batterier resirkuleres og gjenbrukes i verden idag, og ser på framtidsutsiktene for dette markedet både i Europa og verden. 

Lars Petter Maltby i Eyde-klyngen snakker om bedriftenes utfordringer og muligheter og hvordan materialene i batteriene kan gjenbrukes. 

Norsk Hydro har utviklet et egen strategi for batteriresirkulering. Christian Rosenkilde presenterer deres vurderinger. 

Benedikte Wrålsen ved Universitetet i Agder tar for seg pågående forskning på brukte elbilbatterier. 

Behovet for standardisering og andre viktige rammebetingelser trekkes fram avslutningsvis, og Standard Norges Knut Jonassen vil presentere nytt arbeid i ISO med internasjonale standarder for sirkulær økonomi. 

Debatt 

Avslutningsvis tar vi sirkulærdebatten med noen av innlederne, politikere, administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus og Torstein Sole-Gärtner, sjef ved Siemens' batterifabrikk i Trondheim. 

Medvirkende

 • Hans Eric Melin, direktør, Circular Energy Storage
 • Torstein Sole-Gärtner, Head of Offshore Marine Centre, Siemens
 • Lars Petter Maltby, leder Eyde Innovation Centre, Eyde-klyngen
 • Christian Rosenkilde, chief engineer, Norsk Hydro
 • Benedikte Wrålsen, doktorgradsstipendiat, UiA
 • Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge
 • Knut Jonassen, prosjektleder, Standard Norge
 • Ruth Astrid Sæter, møteleder

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/10804

12:00-13:30: Stormen i vindkraftdebatten. Hva vet vi og hvor vil vi?

Debatten om vindkraftutbygging på land har rast etter at NVE tidligere i år la frem forslag til nasjonale ramme for vindkraft. De fleste er enige i at verden trenger mer fornybar energi, men ikke alle er enige i at bygging av vindkraftverk i norsk natur er riktig vei å gå.

Hvorfor er det så vanskelig å bygge ut vindkraft i Norge? Hvilke utfordringer skaper vindkraften for demokrati, byrdefordeling og opplevelse av rettferdighet? Er vindkraft viktig verdiskaping og fremtidsrettet næringspolitikk, eller en unødvendig utfordring for lokalsamfunn og sårbar natur? Hva sier forskningen, hva står på spill og hva vil egentlig det politiske Norge?

Universitetet i Agder, Fridtjof Nansens Institutt og CICERO Senter for klimaforskning tar debatten i Arendal under Arendalsuka. Her inviterer vi til forskerpresentasjoner, en ordførerduell og en paneldebatt med politikere og representanter for ulike interesseorganisasjoner.

 

Program:

12.00: Velkommen v/Karoline H. Flåm, informasjonsleder ved Fridtjof Nansens Institutt

12.05: Innledninger om forsking på vindkraft og vindkraftutbygging

 • Hvorfor fører vindkraftutbyggingen til så mye bråk? v/Kristin Linnerud, forsker ved CICERO
 • Blåser vindkraften i naturen? v/Lars H. Gulbrandsen, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt
 • Drivkrefter, motkrefter og nye utfordringer i vindkraftpolitikken v/Mikaela Vasstrøm, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

12.35: Ordførerduell om vindkraft: Viktig verdiskapning eller unødvendig plage?

 • Astrid Aarhus Byrknes (KrF), ordfører i Lindås kommune i Hordaland
 • Vibeke Stjern (Ap), ordfører i Åfjord kommune i Trøndelag

12:50: Paneldebatt: Er vindkraft viktig i Norge? Hvor skal utbyggingen foregå og hvordan sikrer vi at viktige hensyn blir ivaretatt?

 • Thomas Bjørdal, daglig leder for Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK)
 • Terje Halleland, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet
 • Marius Holm, daglig leder for miljøstiftelsen ZERO
 • Arne Nævra, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti
 • Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær ved Den Norske Turistforening

13:30: Seminar slutt.

 

Seminaret blir arrangert som en del av følgende forskningsprosjekter:

 • WinWind (finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, ledet av Freie Universität Berlin, og der CICERO er en av partnerne)
 • WINDPLAN: Utfordringer og muligheter for lokal deltakelse i vindplanlegging (finansiert av Forskningsrådet og ledet av Universitetet i Agder, med partnere fra Danmarks Tekniske Universitet)
 • Competing land-use pressures in Norway: Examining the integration of nature protection concerns in windpower licenses (finansiert av Forskningsrådet og ledet av Fridtjof Nansens Institutt, med partnere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Universitetet i Uppsala).

14:00-16:00: Under attack - why are authoritarian regimes targeting academia?

Autoritarian regimes are threatening the academic freedom

Therefore SAR-Norway, together with SAIH, NAR and UiA are happy to invite you to a workshop

 • Welcome by Karen-Lise S. Knudsen, SAR-Norway / UiA
 • Introduction by: Katja Haaversen-Westhassel Skjølberg, UiA
 • The case of Brazil, by Professor; Lynn Mario de Souza, University of Sao Paolo
 • The case of Hungary, seen by students; Lauritz Guldal Einarsen, CEU and Virág Kornélia Hellenbarth, ELTE

Panel-debate: «Taking on the fight – what role can academia play»?  

Host: Sunniva Whittaker, rector at UiA

In the panel:

 • President  Guro Elisabeth Lind, The Norwegian association of Researchers (NAR)
 • Executive Director Kristin Danielsen, The Research Council of Norway (NFR)
 • Student Lauritz Guldal Einarsen, Central European University (CEU), Budapest
 • Professor Lynn Mario de Souza, University of Sao Paolo
 • President  Sunniva Folgen Høiskar, Student and Academics International Relief fund (SAIH)

Read more: https://arendalsuka.no/event/user-view/11403

Contributing:

 • Sunniva Wittaker, Rector, University of Agder
 • Katja Haaversen-Westhassel Skjølberg, Assosiate professor, University of Agder
 • Lynn Mario de Souza, Professor, University of Sao Paolo
 • Lauritz Guldal Einarsen, Student, CEU
 • Virág Kornélia Hellenbarth, ELTE
 • Guro Elisabeth Lind, President, The Norwegian Association of Researchers (NAR)
 • Kristin Danielsen, Executive Director, The Research Council of Norway (NFR)
 • Sunniva Folgen Høiskar, President, Student and Academics International Relief fund (SAIH)
 • Karen- Lise S. Knudsen, Chair, SAR Norway / University of Agder

Contact person: Karen-Lise S. Knudsen, University of Agder, 992 76 850

17:00-18:00: "Såpass må du tåle!" - seksuell trakassering i helse- og omsorgssektoren

PROGRAM: 

17:00-17:05 Velkommen 

17:05-17:20 " En av tre unge sykepleiere trakassert av pasienter siste år", presentasjon av Sykepleiens medlems undersøkelse ved journalist i Sykepleien  Ingvald Bergsagel 

17:20-17:50 Panelsamtale med ordstyrer Nasim Mehr, LDO 

Hanne Bjurstrøm , Likestillings- og diskrimineringsombud, LDO 

Solveig Kopperstad Bratseth , Nestleder i NSF 

Torill Skår , Kommunalsjef helse og levekår i Arendal kommune 

Mariann Fossum , Instituttleder for helse- og sykepleievitenskap, UiA 

17:50-18:00 Avslutning 

  

OM ARRANGEMENTET: 

«En pasient trakasserer oss ved hvert morgenstell. Leder svarer at vi må bare tåle det. Han er jo syk.» 

Sitatet er hentet fra en undersøkelse om seksuell trakassering gjennomført av Sykepleien blant medlemmene av Norsk Sykepleierforbund. Den samme undersøkelsen rapporterer at 14% oppgir å ha opplevd seksuell trakassering eller overgrep fra pasienter og brukere det siste året. Tallet blant unge sykepleier er over dobbelt så høyt. 1 av 3 unge sykepleiere under tretti år oppgir å ha opplevd det samme. Tall fra Statistisk sentralbyrå bekreftet at som ansatt i helse- og omsorgsektoren jobber man i en av de mest utsatte sektorene i Norge for seksuell trakassering. Det er kun høyere forekomst i restaurant- og servicesektoren. Men hva gjør man når en pasient eller bruker har krav på en tjeneste og samtidig oppfører seg krenkende ovenfor deg? Hva gjør man når man må gi denne tjenesten dag etter dag? Og hva gjør man når man blir møtt med «såpass må du tåle» fra ledelsen? 

Helse- og omsorgsektoren har en særskilt utfordring med seksuell trakassering fordi de jobber med sårbare mennesker som har krav på en tjeneste. Undersøkelser og rapporter som har adressert tematikken finner at det i tillegg finnes en høy tålegrense for seksuell trakassering i sektoren, både blant ledere og ansatte. Det er en kjent risiko som ansatte må kunne håndtere. Likestillings- og diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven gir derimot vern mot all form for trakassering i arbeidslivet. 

Hvordan møter sektoren denne utfordringen og hva må gjøres? Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til en samtale om temaet. Vi spør hvordan kan vi sikre at arbeidstakere i helse- og omsorgsektoren har en trygg arbeidshverdag? Og trengs det rett og slett en kulturendring i sektoren? 

Medvirkende

 • Nasim Mehr, Likestillings- og diskrimine (LDO)ringsombudet
 • Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud, Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Ingvald Bergsagel, Journalist, Sykepleien
 • Torill Skår, Kommunalsjef, Helse og levekår, Arendal kommune
 • Mariann Fossum, Instituttleder, Helse og sykepleievitenskap, UiA
 • Solveig Kopperstad Bratseth, Nestleder, Norsk Sykepleieforbund

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/11762

19:00-21:00: En musikalsk reise i Arendalsområdet

“People nowadays think that scientists exist to instruct them, poets, musicians, etc. to give them pleasure. The idea that these have something to teach them – that does not occur to them.”
Inspirert av dette sitatet fra den østeriske filosofen Ludwig Wittgenstein inviterer professor Anders Johan W. Andersen til en kveldsforestilling torsdag 15. august der han formidler tanker om livet, om historie og om kunnskap ved hjelp av en liten musikalsk rundtur i Arendalsområdet. Hans tekster er tonesatt av musiker og komponist Rune Udal, og visene blir for anledningen rammet inn av Andersen.
Gå ikke glipp av dette lille pustehullet til glede og ettertanke i en ellers travel Arendalsuke!
Medvirkende:
Anders Johan W. Andersen, dekan, Universitetet i Agder
Rune Udal, med band