0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

13. aug 2019
kl 12:00 - 21:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Arendalsuka: UiA-teltet: Tirsdag

Arendals-uka logo og UiA-telt.

Tidspunkt

13 aug
kl 12:00 - 21:00

Legg til kalender

Sted

UiA-teltet på Langbryggen i Arendal

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

08:30-09:45: Mangfoldsledelse for innovasjon og nyskaping

Senter for likestilling ved UiA, Standard Norge og Seema inviterer til frokostseminar om mangfoldsledelse.

Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. Det er ikke et problem som skal løses, men en mulighet som bør tas i bruk. Dette vil gjelde mennesker som har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsnivå.
Mangfold er en styrke for samfunnet, virksomhetene og den enkelte arbeidstaker, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Hvordan kan standarden for mangfoldsledelse, NS 11201, være det verktøyet virksomheter trenger for å dra ut fordelene og styrkene som mangfoldet representerer?

Regjeringen integreringsstrategi 2019-2022 sier blant annet at regjeringen vil stryke mangfoldsarbeidet i virksomheter. Mangfoldsledelse kan være ett av svarene for å få til dette i praksis, og i strategien står det også at regjeringen vil bidra til at standarden for mangfoldsledelse gjøres kjent og tas i bruk.
Å utvikle standarden har vært et nybrottsarbeid, også i internasjonal sammenheng. Det jobbes derfor nå for å se på mulighetene for å «eksporterer» den slik at det blir en internasjonale standard for mangfoldsledelse.
På frokostseminaret kan du høre mer om standarden og møte noen av de som har vært med på å lage standarden og noe som har erfaring med å bruke den.

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/10835

Arrangører er Standard Norge, UiA og Seema

10:00-11:30: Min trygghet, deres ansvar - hvordan bekjempe hatytringer og hatkrim mot LHBT-personer

DEBATT: MIN TRYGGHET, DERES ANSVAR – HVORDAN BEKJEMPE HATYTRINGER OG HATKRIM MOT LHBT-PERSONER?

PROGRAM 

10:00-10:10 Velkommen og kort introduksjon 

10:10-10:40 Forskning på feltet 

• Skeiv på Bygda (Kun 2015),  Minela Kosuta , Rådgiver ved  KUN 

• Skeives levekår i Agder (2018),  Toril Hogstad , Likestillings-, inkluderings- og mangfoldskoordinator i Kristiansand kommune 

• Erfaringer med hatytringer blant LHBT-personer og øvrig befolkning (Bufdir 2019),  Audun Fladmoe , Forsker II ved  Institutt for samfunnsforskning (ISF). 

10:40-11:30 Paneldebatt; Hvordan bekjempe negative holdninger og hatkriminalitet? 

Ordstyrer:  Eirik Aimar Engebretsen  (Bufdir) 

Trine Skei Grande , Kultur- og likestillingsminister, Kulturdepartementet 

Ingjerd Hansen  (Politiet). 

Ingvild Endestad , Leder, FRI 

Solveig Skaugvoll Foss  (stortingsrepresentant fra SV). 

  

OM ARRANGEMENTET:  

Vold og hat mot minoriteter er et økende problem i Europa og Norge. En ny undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning viser at det er dobbelt så vanlig for skeive å bli utsatt for hatefulle ytringer, som det er for befolkningen for øvrig, og at man mottar grove trusler tre ganger så ofte. De samme mønstrene ser vi for andre minoritetsgrupper. For tre år siden så vi for første gang siden krigen uniformerte nazister ta til gatene med budskap om å knuse «homolobbyen og folkeforræderne», og de har fortsatt med aksjonisme i flere norske byer.  

I Norge er det kun Oslopolitiet som arbeider systematisk med å avdekke og bekjempe hatkriminalitet. De rapporterer om høye og økende tall, og advarer om betydelige mørketall. Samtidig viser holdningsundersøkelser at holdningene til lhbt-personer er desidert mest positive i Oslo, mens vestlandet, sørlandet og Nord-norge skiller seg seg ut med særlig negative holdninger. Hvordan skal vi bekjempe hatkriminalitet i hele landet når kompetansen og ressursene kun finnes i Oslo? Og hvordan sørger vi for at de områdene som har mest negative holdninger også er de områdene hvor det settes inn mest ressurser til forebygging og bekjempelse av hatkriminalitet? 

FRI og Senter for likestilling ved Universitetet i Agder inviterer til en presentasjon av den nyeste forskningen på feltet og følgende debatt. 

Medvirkende

 • Ingvild Endestad, Leder, FRI
 • Trine Skei Grande, Kultur- og likestillingsminister, Kulturdepartementet
 • Minela Kosuta, Rådgiver, KUN
 • Toril Hogstad, Likestillings,- inkluderings- og mangfoldskoordinator, Kristiansand kommune
 • Audun Fladmoe, Forsker II, Institutt for samfunnsforskning (ISF).
 • Eirik Aimar Engebretsen, Rådgiver, Bufdir
 • Ingjerd Hansen, Seniorrådgiver, Politiet
 • Solveig Skaugvoll Foss, Stortingsrepresentant, SV

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/11790

Arrangeres sammen med FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

12:00-13:00: Introduksjon til designtenkning

Fra snakk til handling - 5 tips til Designtenkning som samskapingsverktøy

Designtenkning er en menneskefokusert tilnærming til innovasjon som bruker metoder fra designerens verktøykasse.

Målet er å løse utfordringer ved å integrere menneskers behov, rammevilkår og mulighetene som teknologien gir.

Det er mye snakk om designtenkning- og ofte blir det bare med snakket. Det ønsker vi å gjøre noe med, ved å gi en introduksjon til temaet og en smakebit med noen praktiske oppgaver.

Les mer: https://arendalsuka.no/event/user-view/11350

Medvirkende:

 • Theodor Henriksen, fasilitator/lableder på UiA CoLAB, Universitetet i Agder
 • Marte Stine Richardsen, designer/forretningsutvikler, Senter for entreprenørskap og sosial innovasjon, Universitetet i Agder

Kontaktperson: 

Bjørn-Tore Flåten, Leder Senter for entreprenørskap og sosial innovasjon, Universitetet i Agder, 932 56 506bjorn-tore.flaten@uia.no

14:30-16:30: Etter Stoltenbergutvalgets rapport

Etter Stoltenbergutvalgets rapport

Stoltenbergutvalgets rapport, levert 4. februar 2019, skal gi lokale og nasjonale myndigheter et bedre  grunnlag for å velge de mest effektive tiltak for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Utvalget lanserer forslag om å innføre tydelige mål for læringsutbytte om kjønnsforskjeller og kjønnssterotypier i rammeplanen for barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen.

Rapporten foreslår også å innføre en forskningsbasert, standardisert kartlegging av barns språklige, numeriske og sosiale utvikling ved fire- og seksårs-alderen. Disse dataene skal så kobles til andre registerdata for barnehage- og grunnopplæringen.  

Må skolen utfordre kjønnstereotypier eller må man heller akseptere at gutter vil konkurrere og jenter vil være flinke?

Er registerdata og evidensbaserte opplegg svaret på spørsmålet som var utgangspunktet for denne rapporten? 

Vi stiller spørsmålet til lederen av utvalget, Camilla Stoltenberg, og drøfter dette med et panel av forskere og samfunnsdebattanter.

Les mer: https://arendalsuka.no/event/user-view/11231

Medvirkende:

 • Camilla Stoltenberg, direktør/utvalgsleder, Folkehelseinstituttet
 • Tom Erlend Skaug, statssekretær, Kunnskapsdepartementet
 • Jan Kampmann, professor, Universitetet i Agder/Roskilde Universitet
 • Turid Skarre Aasebø, professor, Universitetet i Agder
 • Hege Ose, rektor, Karuss skole, lærerutdanningsskole i Kristiansand
 • Jørn Varhaug, dekan, Avdeling for lærerutdanning, Universitetet i Agder

Kontaktperson:

Jørn Varhaug, dekan, Universitetet i Agder, 99248458jorn.varhaug@uia.no

17:00-18:30: Kunstig intelligens i helsesektoren. Nøkkel til et lengre liv, men...?

Kunstig intelligens i helsesektoren: Nøkkelen til et lengre liv, men...?

Utvikling og bruk av kunstig intelligens innenfor helsesektoren vil føre til bedre diagnostisering av sykdommer, bedre behandling og oppfølging av pasienter og en generelt høyere livskvalitet i befolkningen.

Evner Norge å ta et aktivt eierskap til teknologiutviklingen?

I dette arrangementet vil digitaliseringsminister Nikolai Astrup og fagpersoner fra NORA diskutere de politiske, juridiske og teknologiske utfordringene vi står overfor.

Arrangementet vil være todelt. Den første delen vil bestå av tre innledninger til temaet sett fra henholdsvis det politiske, teknologiske og juridiske perspektivet. Deretter vil det være en panelsamtale mellom innlederne og andre fagpersoner fra NORA.

Les mer: https://arendalsuka.no/event/user-view/11358

Medvirkende:

 • Nikolai Astrup, digitaliseringsminister
 • Anne Kjersti Befring, Universitetet i Oslo/NORA
 • Eivind Valen, Universitetet i Bergen/NORA

Kontaktperson: Klas H. Pettersen, CEO, NORA, Universitetet i Agder, +47950 50 294klas.pettersen@nora.ai

19:00-21:00: Hva er meningen med livet?

Hva er meningen med livet?

Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, inviterer til Filosofikafé denne kvelden.

Professor Einar Duenger Bøhn klargjør spørsmålet om hva som er meningen med livet.

Og han kommer også med svaret. 

Les mer: https://arendalsuka.no/event/user-view/11374

Medvirkende:

Kontaktperson: Gerd Reidun Helmikstøl, prosjektleder, Universitetet i Agder, 90116230gerdrh@uia.no

Arrangementene til UiA onsdag under Arendalsuka.