0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

14. aug 2019
kl 11:30 - 18:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Arendalsuka: UiA-teltet: Onsdag

Arendals-uka logo og UiA-telt.

Tidspunkt

14 aug
kl 11:30 - 18:00

Legg til kalender

Sted

UiA-teltet på Langbryggen i Arendal

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

08:00-10:00: Kickoff for regional forsknings- og utdanningssamarbeid om Oslofjord og Skagerrak

Oslofjorden og Skagerrak er Norges kanskje viktigste havområde, og har tilsvarende betydning for de øvrige Skandinaviske landene. De er dessuten vår port mot Nordsjøen, de britiske øyer og EU. Ulik bruk og forvaltning har gitt opphav til konflikter, så vel som trusler mot det biologiske mangfoldet. 

For å sørge for at det unike havområdet utvikles og forvaltes på bærekraftig og best mulig måte, forener Universitetet i Oslo krefter med Universitetet i Agder, næringsliv og ulike forskningsinstitusjoner innenfor Skandinavia. Gjennom utdanning og forskning vil vi sammen sikre det biologiske mangfoldet, miljøet, samt næringsutvikling basert på ny kunnskap om havet og kystsonen generelt og om Oslofjorden-Skagerrak spesielt. 

Velkommen til kickoff for samarbeidet! 

Ordstyrer: Kristin Vinje 

Frokost fra kl. 08:00. 

Program fra kl. 08:30: 

Velkommen  ved Michael Rygaard Hansen, dekan ved Fakultetet for teknologi og Realfag, UiA 

Åpning  ved Svein Stølen, rektor, Universitetet i Oslo (UiO) Sunniva Whittaker, rektor, Universitetet i Agder (UiA) Sissel Rogne, direktør Havforskningsinstituttet (HI) 

Havforskningsinstituttet satsning på kystsoneforskning/-forvaltning og blå kompetanse  ved Sissel Rogne, direktør, Havforskningsinstituttet 

UiOs strategi for feltet hav  ved Morten Dæhlen, dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO 

Oslofjord og Skagerak: Et rikt havområde med dynamisk interaksjon med andre Europeiske havområder  ved Nils Chr. Stenseth, professor, UiO/UiA (CCR) 

Oslofjord og Skagerak: Havområdet der folk bor  ved Svein Harberg, Stortingsrepresentant (H) og tidligere ordfører i Grimstad. 

Torsk og forurensning gjennom et halvt århundre  ved Kotaro Ono, postdoktor, Havforskningsinstituttet, UiA, Centre for Coastal Research (CCR) og UiO, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 

Koplingen biologi, oceanografi og data-science  ved Halvor Knutsen, professor og leder av CCR, UiA og Havforskningsinstituttet 
og Kai Håkon Christensen, professor og leder av Avdeling for hav og is ved Meteorologisk institutt. 

Om økosystem-genomikk og data science  ved Kjetill Sigurd Jakobsen, professor, UiO/CEES 

Panel:  Morten Dæhlen, Svein Harberg, Sissel Rogne og Sunniva Whittaker 

Avslutning  ved Nils Chr. Stenseth 

Medvirkende

 • Nils Chr. Stenseth, Professor, Universitetet i Oslo/Universitetet i Agder
 • Sissel Rogne, Direktør, Havforskningsinstituttet (HI)
 • Morten Dæhlen, Dekan, Universitetet i Oslo
 • Svein Harberg, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Kotaro Ono, Postdoktor, HI, UiA/CCR, UiO/CEES
 • Halvor Knutsen, Professor, UiA/CCR, Havforskningsinstituttet
 • Kai Håkon Christensen, Professor, Meteorologisk institutt
 • Kjetill Sigurd Jakobsen, Professor, UiO/CEES
 • Sunniva Whittaker, Rektor, Universitetet i Agder
 • Kristin Vinje, Visedekan, Universitetet i Oslo

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/11152 

10:30-11:45: Lunsjkonsert med Kunstfag

En smakebit fra kunstfag 

Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder (UiA) inviterer til lunsj med et knippe varierte innlegg fra vårt hverdagsliv på campus. Fra forskningsprosjekter og undervisning til likestillingskamp og musikk. 

Vi serverer lunsj gjennom hele timen. 

Dekan Marit Wergeland-Yates ønsker velkommen. 

10.30 til 10.45:  Helse i hver tone  – professor Anne Haugland Balsnes 

Finnes det noen sammenhenger mellom kunst, kultur og helse? Hva slags helse er det i så fall snakk om? Og hva slags kunst eller kultur? Med eksempler hovedsakelig fra musikk diskuterer Balsnes hvordan kunst og kultur kan være en ressurs i folkehelsearbeid. 

10.45 til 11.00:  Vegen mot likestilling i musikkutdanning  -  student Mathias Degnepoll Øren 

GENUS-prosjektet eit samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder (NOR), Det Jyske Musikkonservatorium (DK) og Musikhögskolan i Malmö (SE), med likestilling innan musikkutdanning som hovedfokus. Prosjektet spenner seg over tre år, og ynskjer å belyse den skeive kjønnsfordelinga i musikkutdanninga, samt å utvikle ein «toolbox» for å hjelpe pedagoger til å arbeide med dette temaet! 

11.00 til 11.15:  Beatgenerasjonen som undervisning  – førsteamanuensis Frida Forsgren 

Universitetet i Agder eier sammen med Katedralskolen Kristiansand Gimle verdens største samling av beatkunst: malerier, skisser og skulpturer laget av kunstnere knyttet til den amerikanske beatgenerasjonen. Kunstverkene henger på Campus i Kristiansand og forteller historier om vestens første protestbevegelse. I foredraget forteller Forsgren om samlingen, beatgenerasjonen, og hvordan kunsten brukes aktivt i undervisningen. 

11.15 til 11.30: Våre egne studenter avslutter det hele med musikk. 

  

Medvirkende

 • Marit Wergeland-Yates, dekan, Universitetet i Agder
 • Anne Haugland Balsnes, professor, Universitetet i Agder
 • Frida Forsgren, førsteamanuensis, Universitetet i Agder
 • Mathias Degnepoll Øren, student, Universitetet i Agder

11:45-13:00: Er vi på ville veier i våre tjenester til barn som sliter?

Er vi på ville veier i våre tjenester til barn som sliter?

Universitetet i Agder ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for psykososial helse, presenterer forskning knyttet til temaet:

Får barn og unge den hjelpen de trenger, eller får de den hjelpen vi har bestemt oss for å gi?

Og er det forskjell på disse?

Vi diskuterer standardisering, byråkratisering, evidens og frykt som hinder for god hjelp og gode fagfolk.

Velkommen til paneldialog med utgangspunkt i  forskning og brukererfaringer. 

Les mer: https://arendalsuka.no/event/user-view/11230

Medvirkende:

 • Tor Johan Ekeland, professor, Høgskolen i Volda
 • Ane Ugland Albæk, universitetslektor, Universitetet i Agder
 • Ungdom, proff, Forandringsfabrikken
 • Marit Sanner, leder, Forandringsfabrikken

Kontaktperson: Veslemøy Rabe, fakultetsdirektør, Universitetet i Agder, 918 73 590veslemoy.rabe@uia.no

13:00-14:00: Trenger sykepleiere teknologisk kompetanse

Trenger sykepleiere teknologisk kompetanse?

Universitetet i Agder ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, stiller spørsmålet og gir noen svar. 

Les mer: https://arendalsuka.no/event/user-view/11275

Medvirkende:

Kontaktperson: Veslemøy Rabe, fakultetsdirektør, Universitetet i Agder, 918 73 590

14:00 - 14:45: Tar samfunnet kosthold på alvor?

Tar samfunnet kosthold på alvor?

Universitetet i Agder, ved Centre for Lifecourse Nutrition, stiller spørsmålet om samfunnet tar kostholdet vårt på på alvor, og kan også gi noen svar.

Les mer: https://arendalsuka.no/event/user-view/11277

Medvirkende:

Kontaktperson: Veslemøy Rabe, fakultetsdirektør, Universitetet i Agder, 918 73 590veslemøy.rabe@uia.no

15:00 - 15:45: Kunstig intelligens gjør at kreftoverlevere lever lengst mulig og best mulig

Kunstig intelligens gjør at kreftoverlevere lever lengst mulig og best mulig

Universitetet i Agder ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, inviterer til seminar om mulighetene kunstig intelligens gir for kreftpasienter.

Her vil bli en innledning av en helsepolitiker, samt innspill fra forskere, brukerorganisasjoner og helsepersonell.

Les mer: https://arendalsuka.no/event/user-view/11417

Medvirkende:

 • Ingvild Vistad, professor, SSHF
 • Sveinung Berntsen Stølevik, professor, Universitetet i Agder
 • Morten Goodwin, førsteamanuensis, Universitetet i Agder
 • Innleder, Brukerorganisasjon

Kontaktperson: Veslemøy Rabe, fakultetsdirektør, Universitetet i Agder, 918 73 590veslemøy.rabe@uia.no

16:00 - 17:30: Kan humanister brukes til noe – bortsett fra som lærere?

Kan humanister brukes til noe – bortsett fra som lærere?

Historisk sett  har det vært liten kontakt mellom studenter i humanistiske fag og arbeidslivet. Det er nå en tydelig forventning fra storting og regjering om at denne forbindelsen skal styrkes. For at det skal skje, må både studentene og aktørene i arbeidslivet bevisstgjøres på hva slags kompetanse studenter i fag som historie, filosofi, språk, pedagogikk, religion og kommunikasjon har.

Vi inviterer derfor til et arrangement for å kaste lys over spørsmålet «Kan humanister brukes til noe?»

Les mer: https://arendalsuka.no/event/user-view/11239

Medvirkende:

 • Andreas Aase, førstelektor, Universitetet i Agder
 • Øyvind Tønnesson, førsteamanuensis, Universitetet i Agder
 • Kai Steffen Østensen, fylkespolitiker, Det norske Arbeiderparti

Kontaktperson: Andreas Aase, førstelektor, Universitetet i Agder, +47 98223003andreas.aase@uia.no

17:30-18:30: Barnevernets begreper i bevegelse

Barnevernets begreper i bevegelse er tittel på ei bok som kom ut i 2018. Noen av begrepene vil være velkjente fra barnevernets historie, andre vil være nyere. De fleste av bokas fjorten forfattere arbeider ved UiA. Seks av forfatterne vil delta. Et knippe sentrale begreper i barnevernet vil introduseres og arrangementet vil ta form av en samtale forfatterne imellom.  Det er Reidun Follesø som leder samtalen. De som deltar er:  

  

Førstelektor Torunn Alise Ask: Utsatte barn 

Professor Solveig Botnen Eide: Det biologiske prinsipp 

Førstelektor Jorunn Gjedrem: Barnets beste 

Førsteamanuensis   Ann Christin Nilsen: Tidlig innsats 

Doktorgradsstipendiat Siv Kristine Schrøder: Medvirkning 

Førsteamanuensis Cecilie Revheim: Fosterforeldrenes egne barn, 

  

Studenter på den nye barnevernutdanningen i Agder er spesielt invitert  til dette arrangementet. 

Medvirkende

 • Solveig Botnen Eide, professor, Universitetet i Agder
 • Torunn Alise Ask, førstelektor, Universitetet i Agder
 • Jorunn Gjedrem, førstelektor, Universitetet i Agder
 • Ann Christin Nilsen, førsteamanuensis, Universitetet i Agder
 • Siv Kristine Schrøder, PhD- student, Universitetet i Agder
 • Cecilie Revheim, førsteamanuensis, Universitetet i Agder

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/11557?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_11 

19:00-21:00: Eilert Salong: Si unnskyld for faen!

15.mars 2018 er en merkedag i norsk politisk historie. Det var dagen da Sylvi Listhaug brukte fire forsøk fra Stortingets talerstol på å formulere en akseptabel unnskyldning for et omstridt Facebook-innlegg. Aldri før har vi tydeligere vært vitne til unnskyldningens (manglende) kraft i norsk offentlighet. 

Å forlange unnskyldninger er på få år blitt et av de mest fremtredende trekk ved vår politiske samtale. Å kunne unnskylde og beklage seg på riktig måte er blitt en kunst politikere er nødt til å beherske. Unnskyldningen er blitt politisk kapital.  

For å forstå dette plutselige fenomenet som har oppstått i norsk offentlighet, må vi forstå hva unnskyldninger dypest sett er, og gjør. Kom på Eilerts salong for å bli klokere på et av de mer oppsiktsvekkende fenomen i norsk offentlighet!

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/11994

Arrangementene til UiA torsdag under Arendalsuka.