0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

15. aug 2019
kl 11:30 - 20:30

Legg til kalender

Sted

Arendal

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Arendalsuka torsdag - UiA-medvirkning på arenaer utenfor UiA-teltet

UiA er medarrangør og / eller medvirkende i en rekke arrangementer utenfor hovedarenaen UiA-teltet på langbryggen. Her er en oversikt som peker til de fleste av disse:

Arendalsuka - logo uten tekst.

Tidspunkt

15 aug
kl 11:30 - 20:30

Legg til kalender

Sted

Arendal

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

STORTINGSMELDINGEN OM HELSENÆRINGEN - HVA BETYR DET FOR OSS?

Regjeringen la i vår frem en stortingsmelding om helsenæringen som beskriver hvordan næringen kan bidra til mer effektiv ressursbruk, økt verdiskaping i norsk økonomi og bedre helsepolitisk måloppnåelse. Vi inviterer sentrale aktører for innlegg og debatt rundt stortingsmeldingen om helsenæringen og dens betydning for innovasjon, næringsutvikling og leveranser av helsetjenester.

Mer om arrangementet:

Se Arendalsukas program:

Tid: 11:30 - 13:30

Sted - se kart i programmet - Clarion Hotel Tyholmen, Kitchen and table, 1. etg.

Kontaktperson:Tine Mette Falck, rådgiver, Aust-Agder fylkeskommune, 464 23 389tine.mette.falck@austagderfk.noArrangører:I4Helse, Universitetet i Agder, Norwegian Smart Care Cluster, Aust-Agder fylkeskommune

LEK ELLER LÆRING I BARNEHAGEN, ELLER JA TAKK BEGGE DELER?

Hva har barns tidlige utvikling å si for senere læring?

Forskere fra FILIORUM Senter for barnehageforskning ved UiS presenterer to store forskningsprosjekt som omhandler betydningen av tidlig lek og læring; Stavangerprosjektet og Agderprosjektet. Anne Lindboe, direktør i PBL, vil lede den påfølgende debatten. Kvalitet i barnehagen er et kjernetema for FILIORUM. Mye tyder på at barnehagekvalitet er viktig for barns trivsel og utvikling her og nå, og at lek og læring i en trygg og god barnehage også er viktig for læring på skolen.

Stavangerprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Lesesenteret ved UiS og Stavanger kommune. Prosjektet har fulgt over 1000 barns utvikling fra de var 2 ½ år til de ble 10 år. Forskerne har sett på sammenhenger mellom barns språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i barnehagealder (2 ½ år og 4 ½ år) og lesing, skriving og regning i skolealder (2. og 5. trinn). Det planlegges nå en studie for å følge dem videre i ungdomsskolen.

Agderprosjektet er initiert av kompetansefondene på Agder og UiS. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sørlandets kompetansefond, og Fylkeskommunen i Aust-Agder og Vest-Agder, er viktige bidragsytere og finansiører. I tillegg har prosjektet fått støtte fra Norges forskningsråd. Forskere ved UiS og UiA driver forskningsprosjektet. Hovedmålet har vært å utvikle og teste ut et lekbasert førskoleopplegg for de eldste barna i barnehagen for å sikre likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Utvikling og gjennomføring av førskoleopplegget har blitt gjort i samarbeid med barnehagelærere på Agder. Nærmere 700 barn har deltatt i forskningsprosjektet.

Rammeplanen for barnehager stadfester at «Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.» Ny norsk forskning viser oss hvor viktig tidlig lek og læring innen områder som f.eks. språk og matematikk er for barns videre læring i skolen. Likevel er ord som undervisning, læring og lekbasert læring omstridte tema i barnehagesektoren. Hvorfor er ord og begreper knyttet til læring i barnehagen så vanskelige? Og står vi i fare for å fortrenge tid og rom for barnas egen lek i barnehagen? Hvordan kan vi ta bruke ny forskning på en ansvarlig måte som både ivaretar barnas hverdag og fremtid? Dette er viktige tema for dette seminaret. Bli med og delta i debatten!

Mer om arrangementet:

Se Arendalsukas program:

Tid: 13:00 - 14:30

Sted - se kart i programmet - Clarion Hotel Tyholmen, Lille Torungen

Medvirkende:

  • Anne Lindboe, tidligere barneombud og adm. direktør, Private barnehagers landsforbund (PBL)
  • Elin Reikerås, professor, Stavangerprosjektet og FILIORUM, UiS
  • Ingunn Størksen, professor, Agderprosjektet-prosjektet og FILIORUM, UiS

Kontaktperson:Vibecke Lykke Olsen, Universitetet i Stavanger, 981 16 330

SJÅ, EG KJEM SNART! BEDEHUSLAND OG ESTETIKK

Sommeren 2017 reiste fotograf Erlend Berge gjennom alle landets fylker og fotograferte den norske bedehusestetikken. Hvert år avvikles flere titalls norske bedehus, og de blir til museum, revyscener og restauranter. Mange bedehus har allerede stått låst og ute av bruk i flere tiår. En viktig del av Norges kulturhistorie er i ferd med å gå tapt, og med prosjektet Bedehusland og utstillingen SJÅ, EG KJEM SNART! har Berge prøvd å fange og dokumentere dette miljøet som var så typisk norsk, men som nå i stor grad er i ferd med å forsvinne.

Utstillingen SJÅ, EG KJEM SNART i ARTendal på Torvet er åpen kl. 12-16 hver dag under Arendalsuka.

Torsdag 15. august kl. 19 kommer Hans Hodne og holder et foredrag om nettopp bedehusestetikkens betydning og mening. Han er dekan ved Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA, og har skrevet flere vitenskapelige publikasjoner, blant andre Lavkirkelighetens estetikk: Kunst og utsmykning i bedehus og frikirker. Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv og Med troen på veggene. Kunst og utsmykning i kristne hjem.

Deretter blir det kunstnersamtale mellom fotografen Erlend Berge og vår formidler Madeleine Park om prosjektet. Se mer info på https://www.bedehusland.no/ ,http://www.erlendberge.no/ og https://bomuldsfabriken.no/

Prosjektet Bedehusland er støttet av Vårt Land, Fritt Ord, Kulturrådet, Aust-Agder fylkeskommune og Karina Jensens Minnefond.

Mer om arrangementet:

Se Arendalsukas program:

Tid: 19:00 - 20:30

Sted - se kart i programmet - ARTendal, Torvet 5

Medvirkende:

Kontaktperson:Janina Scharnick, Bomuldsfabriken Kunsthall, 37013060

Se også programmet i UiA-teltet i dag: