0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

14. aug 2019
kl 10:00 - 17:00

Legg til kalender

Sted

Arendal

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Arendalsuka onsdag - UiA-medvirkning på arenaer utenfor UiA-teltet

UiA er medarrangør og / eller medvirkende i en rekke arrangementer utenfor hovedarenaen UiA-teltet på langbryggen. Her er en oversikt som peker til de fleste av disse:

Arendalsuka - logo uten tekst.

Tidspunkt

14 aug
kl 10:00 - 17:00

Legg til kalender

Sted

Arendal

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

HVA HOLDER MINORITETSKVINNENE TILBAKE?

Politiker og tidligere flyktningkonsulent Neda Afshari Pour holder foredrag om utfordringene med å få minoritetskvinner i jobb.

Det vil blant annet handle om de tradisjonelle kjønnsrolleoppgavene, det som bidrar til mental belastning og forskjellen mellom inntektsgrupper.

Etter foredraget blir det debatt om temaet med Neda Afshari Pour, direktør i NAV Agder Elisabeth Blørstad og postdoktor og førsteamanuensis ved UiA May-Linda Magnussen. Magnussen har forsket på utfordringene minoritetskvinner også møter i selve systemet.  

Direktør i Kompetanse Norge Gina Lund er konferansier og ordstyrer for arrangementet.

Mer om arrangementet:

Se Arendalsukas program:

Tid: 10:00 - 11:00

Sted - se kart i programmet - Nem restaurant, Selskapslokalet, Østre gate 1:

Medvirkende:

 • Neda Afshari Pour, Politiker, Arbeiderpartiet
 • Elisabeth Blørstad, Direktør, NAV Agder
 • May-Linda Magnussen, Postdoktor og førsteamanuensis, UiA
 • Gina Lund, Direktør, Kompetanse Norge

Kontaktperson:Ingmar Brokka Rike, Kommunikasjonsrådgiver, Durapart AS, 911 86 282ibr@durapart.no

SKOLEBIBLIOTEKET – FREMDELES EN KASSE MED BØKER?

Forskning forteller hvordan gode skolebibliotek bidrar til elevenes læring gjennom økt lese- og språkforståelse og hvordan skolebibliotek er et alternativ til tradisjonell tilpasset opplæring og i tillegg utjevner sosiale forskjeller. Regjering sier at de vil satse på skolebibliotek. Men hva skjer? Lokale rektorer kan fremdeles nedprioritere ressurser til skolebibliotek, både når det gjelder kompetente ansatte og tilgang til oppdatert litteratur og informasjon. Dette bidrar til store forskjeller. Trenger ikke elevene i Oppegård kommune det samme tilbudet som elevene på Gulskogen i Drammen?

Fra Stortingets utdannings- og forskningskomité kommer Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet, Guri Melby fra Venstre og Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet. Kommer du?

Mer om arrangementet:

Se Arendalsukas program:

Tid: 15:30 - 16:30

Sted - se kart i programmet - Arendal bibliotek, Scenen, 2 etasje.

Medvirkende:

 • Torstein Tvedt Solberg, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Marit Knutsdatter Strand, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
 • Guri Melby, Stortingsrepresentatnt, Venstre

Kontaktperson:Ann Berit Hulthin, generalsekretær, Norsk Bibliotekforening, 977 79 547Arrangører:Norsk Bibliotekforening, NBF Skole, UiA, Aksjon Skolebibliotek

KURSENDRING FOR KUNSTIG INTELLIGENS I HELSEVESENET

Markedsføring og media har lenge fortalt om hvordan kunstig intelligens skal revolusjonere helsesektoren gjennom smarte maskiner som gjør leger overflødige. Accenture har gjennomført en internasjonal undersøkelse om helselederes holdning til og bruk av kunstig intelligens som viser at det er på annet hold kunstig intelligens vil utgjøre den største forskjellen for helsesektoren fremover.

Vi presenterer funnene fra undersøkelsen og diskuterer hvordan helsenorge best mulig kan utnytte kunstig intelligens for å møte fremtidens utfordringer. 

Hva kreves av oss for å komme dit?

Mer om arrangementet:

Se Arendalsukas program:

Tid: 16:00 - 17:00

Sted - se kart i programmet - Steenhuset, Teltet i bakgården.

Medvirkende:

 • Christine Bergeland, Direktør, Direktoratet for e-helse
 • Rune Simensen, Direktør teknologi og e-helse, Helse Sør-Øst
 • Morten Goodwin, Førsteamanuensis i kunstig intelligens ved UiA, Universitetet i Agder
 • Andreas Auensen, Lege, Accenture Norge
 • Geir Prestegård, Leder helse, Accenture Norge

Kontaktperson:Ellinor Gitlesen, Koordinator Arendalsuka, Accenture, 411 01 341ellinor.gitlesen@accenture.com

Se også programmet i UiA-teltet i dag: