0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

18. sep 2020
kl 09:00 - 12:00

Legg til kalender

Sted

A 7 001

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Arbeidsmiljøutvalget- Møte

Tidspunkt

18 sep
kl 09:00 - 12:00

Legg til kalender

Sted

A 7 001

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et besluttende og rådgivende organ som har som sin viktigste oppgave å arbeide for at arbeidsmiljøet vårt er fullt forsvarlig. Utvalget tar opp spørsmål på eget initiativ og etter anmodning fra verneombudet. Alle arbeidstakere kan henvende seg til utvalget med eventuelle problemer som angår arbeidsmiljøet.

Innkalling, saklister og møteprotokoller finner du her

Møte i AMU  åpne om ikke annet bestemmes av medlemmene i AMU