Agnete Eilertsen disputerer på artisters bruk av kjønnsidentitet - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

8. juni
kl 10:15 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Clara Holsts auditorium, Sigrid Undsets hus (Bygg 46), Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Agnete Eilertsen disputerer på artisters bruk av kjønnsidentitet

Tidspunkt

8 juni
kl 10:15 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Clara Holsts auditorium, Sigrid Undsets hus (Bygg 46), Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Agnete Eilertsen disputerer med avhandlingen "Articulations of Queering Straightness".

Agnete Eilertsen disputerer med avhandlingen "Articulations of Queering Straightness".

Agnete Eilertsen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Articulations of Queering Straightness.” An Analysis of Contemporary Norwegian Pop.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag med spesialisering i utøvende rytmisk musikk.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sigrid Undsets hus (Bygg 46), Clara Holsts auditorium (se kart under, bygget er merket med grønn ring)

Professor Anne Haugland Balsnes leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Torsdag 8. juni 2017 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Queer Moments in Norwegian Popular Music from the 1970s to the 1990s".

Tid for disputas: Torsdag 8. juni 2017 kl 12:15

Tittel på avhandling: “Articulations of Queering Straightness". An Analysis of Contemporary Norwegian Pop.

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted. 

Opponenter:

Førsteopponent: Dosent Susanna Välimäki, University of Turku, Finland

Annenopponent: Førsteamanuensis Eirik Askerøi, Høgskolen Innlandet

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Per Elias Drabløs

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Stan Hawkins UiO (professor II ved UiA)  (hovedveileder) og professor Tor Dybo (bi-veileder).

Sigrid Undsets hus (Bygg 46) er merket med grønn ring.

Send studiet på mail