0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Grimstad

Sykepleierstudiet/bachelor i sykepleie forbereder deg til å kunne jobbe med og ta ansvar for mennesker med ulike sykdomsbilder i alle faser i livet. De har behov for din kompetanse som sykepleier, som innebærer å lindre og behandle mennesker som er utsatt for sykdom og lidelse, eller som er i sin siste fase i livet. En sykepleiers kompetanse innebærer også å kunne gi hjelp til mennesker som trenger rehabilitering for å mestre en ny livssituasjon, til å undervise og veilede pasienter og kolleger, samt å ha ledelse i sykepleietjenesten. I tillegg er et svært viktig fokus i sykepleie å forebygge sykdom og fremme helse, og å kunne ivareta pårørendes behov i vanskelige situasjoner.

Praksisstudier og praksisrettet undervisning utgjør halvparten av studiet. Samspillet mellom teori og praksis gir deg mulighet til å tilegne deg ferdighetene, kunnskapen og forståelsen som er nødvendig å ha for å kunne utøve god og forsvarlig sykepleie. Utgangspunktet for dette er alltid pasienten/brukeren selv og dennes opplevelser. Praksisstudiene foregår i hele Agder; i kommuner og ved sykehus.

UiA er blant studiestedene i landet som utdanner flest sykepleiere, og har meget godt fag- og studentmiljø på begge campus. Du får tilgang på det aller fremste av undervisningsteknologi i simuleringslaboratorier og øvelsesposter.

Hva lærer du?

Studiets oppbygging sikrer sammenheng, progresjon, og integrering mellom teori og praksis på en måte som understøtter beskrivelsene av læringsutbyttene. Hvert studieår inneholder teoristudier og praksisstudier. Emnene er bygd opp slik at de samlet dekker kunnskapsområdene i Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning:

  • Helse, sykdom og sykepleie
  • Sykepleierprofesjonen, etikk, kommunikasjon og samhandling
  • Vitenskapsteori og forskningsmetode
  • Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet
  • Tjenesteutvikling og innovasjon
  • Teknologi og digital kompetanse

Jobbmuligheter

Vanlige arbeidsplasser er sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien. Andre muligheter kan være arbeid med helseopplysning, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og humanitære organisasjoner.

Fullført bachelorgrad i sykepleie gir grunnlag for autorisasjon som sykepleier.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse. 

Du må dokumentere:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Mannlige søkere får to kjønnspoeng når de søker sykepleiestudiet ved UiA. 

Andre krav i løpet av studiet

Dette studiet krever politiattest for å delta i klinisk undervisning. Løpende skikkethetsvurdering av studenten foregår i løpet av hele studiet. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

48,6

Utveksling

Du kan reise på utveksling i praksisperiodene i fjerde, femte og sjette semester. I tillegg er det mulig å ta hele femte semester i utlandet hos en av våre partnerinstitusjoner. Bacheloroppgaven kan også skrives i forbindelse med utveksling. Studietilbudet har avtaler om studentutveksling med mange land i Afrika, Australia, USA, Europa og Norden.

Det er også mulig å delta i ordningen med internasjonalt sertifikat; International Certificate of Learning (CIL).

Du kan lese mer informasjon om utveksling i bachelorprogrammet i sykepleie her.

Alt du trenger å vite om utveksling

Praksis

På sykepleierutdanningen er det veiledet praksis innen sentrale faglige fokus fordelt over alle tre studieårene.

Les mer om praksis i sykepleieutdanningen her.

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 052

Studiepoeng

180

Antall plasser

140

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Chat med en student

Video

Andre studier du kanskje vil like

Se klinikklaboratoriet

Klinikklaboratoriet på Campus Grimstad gir deg tilgang til den aller fremste undervisningsteknologien i helse-Norge. Se laboratoriet i 3D-visning her.