Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Vår 2023
Studiested
Kristiansand Grimstad

Programmet er et tilbud til sykepleiere som ønsker faglig fordypning i spesialsykepleie. Våren 2023 starter vi spesialiseringene i intensiv-, operasjons- og barnesykepleie. Studiet gir deg teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen spesialsykepleie. 

Det er mulig å avslutte studiet etter oppnådde 90 studiepoeng, og ta de siste 30 studiepoengene på deltid. 

Hva lærer du?

Programmet består av felles- og fagspesifikke emner. Alle emnene knyttes sammen i en avsluttende masteroppgave. 

  • Fellesemner skal gi deg innsikt i kvalitative og kvantitative forskningstradisjoner og metoder.  I undervisningen er det en særlig vekt på metoder som er relevante for forsknings-, utviklings- og kvalitetsforbedrende arbeid på det helsefaglige området.
  • De fagspesifikke emnene skal gi deg innsikt i temaer som opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter som er akutt og/eller kritisk syke. Du blir videre undervist i fagspesifikke tema i den spesialiseringen du velger.  Her er de kliniske emnene viktige. Klinisk praksis utgjør en betydelig andel av studiet.
  • Masteroppgaven er et selvstendig, individuelt vitenskapelig arbeid innenfor spesialsykepleie. 

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til arbeid i ulike funksjoner ved spesialavdelinger i sykehus. Aktuelle arbeidsområder er også undervisning, forskning og ledelse. Som spesialsykepleier er du også kvalifisert for arbeid i kommunehelsetjenesten.

Opptakskrav

Faglig grunnlag for opptak til masterprogrammet i spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie er bachelorgrad i sykepleie og minimum to års ansiennitet som autorisert sykepleier i 100 % stilling.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Søkere som har gjennomført videreutdanning i anestesi-, intensiv-, operasjons- eller barnesykepleie (90 studiepoeng), kan søke om å få godkjent deler av studiet for å gå videre i masterprogrammet.

Søkekoder

Barnesykepleie: 9924
Intensivsykepleie: 9906
Operasjonssykepleie: 9907

Kvalifiserende UiA-studier

Videre studier

Fullført studium gir mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.

Fakta

Søknadsfrist

1. september

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Studiepoeng

120

Antall plasser

24

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Spesialiseringer i studieprogrammet

Andre studier du kanskje vil like

Se klinikklaboratoriet

Klinikklaboratoriet på Campus Grimstad gir deg tilgang til den aller fremste undervisningsteknologien i helse-Norge. Se laboratoriet i 3D-visning her.