0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
5 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Har du lyst til å fordype deg i fag og kan tenke deg å bli lærer på ungdomstrinnet eller i videregående skole? Da kan lektorutdanningen være riktig valg for deg.  

Lektorutdanningen er en lærerutdanning som gir deg faglig tyngde og kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer. Utdanningen er femårig og gir deg undervisningskompetanse i to fag. Du får muligheten til å fordype deg i ett av fagene på masternivå (180 studiepoeng), mens det andre faget du velger utgjør en årsenhet (60 studiepoeng).  

UiAs lektorutdanning tilbyr: 

 • Et stort og engasjert miljø av lærerstudenter. 
 • Muligheten til å kombinere fag fra store deler av vårt fagtilbud, og til å velge masterfag først i ditt andre studieår.  
 • Varierte praksiserfaringer ved UiAs partnerskoler, og praksis allerede i første semester av studiet.  
 • Semesterutveksling og muligheten til å søke om praksis i Kambodsja, Tanzania eller USA. 

Du kan velge mellom følgende fag:  

 • Engelsk 
 • Historie 
 • Idrett 
 • Matematikk 
 • Nordisk språk og litteratur 
 • Religion   
 • Samfunnskunnskap 
 • Fransk (tilbys ikke som masterfag) 
 • Tysk (tilbys ikke som masterfag) 
 • Spansk (tilbys ikke som masterfag)
 • Naturfag (tilbys ikke som masterfag)

I andre studieår gjelder fritt fagvalg blant disse fagene, med unntak av idrett som har en kvote på ti studieplasser.

Hva lærer du?

Gjennom lektorutdanningen får du solid faglig og fagdidaktisk kompetanse i de to fagene du velger, og du kommer til å møte begge fag i både praksis og i profesjonsfaget.  

Profesjonsfaget, som består av pedagogikk og fagdidaktikk, er tematisert i tre hovedområder: 

 • Skolen i samfunnet og faget i skolen 
 • Elevkunnskap og lærerrollen  
 • Undervisning og læring 

Pedagogikk skal spesielt bidra til at du får teoretiske perspektiver på individ-, gruppe-, og samfunnsnivå. Fagdidaktikk skal særlig bidra til at du får kunnskaper og metodiske redskaper til didaktisk planlegging, undervisning og vurdering. Praksisopplæringen inngår som en integrert del av pedagogikk og fagdidaktikk. 

I løpet av de 100 dagene med praksis som inngår i studiet, vil du få prøve deg som lærer under kyndig veiledning både på ungdomstrinnet og i videregående skole. 

Jobbmuligheter

Lektorutdanningen gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover.

Oppbygning

1. studieår

Velg ett fag blant disse undervisningsfagene (uthevede fag kan bygges videre til masterfordypning):

engelsk, historie, idrett, matematikk, nordisk, religion, samfunnskunnskap, fransk, naturfag, spansk, tysk.

Fire uker praksis på ungdomsskole (to uker høst og to uker vår).

2. studieår

Velg ett fag blant disse undervisningsfagene (uthevede fag kan bygges videre til masterfordypning:

engelsk, historie, idrett, matematikk, nordisk, religion, samfunnskunnskap, fransk, naturfag, spansk, tysk.

Fire uker praksis i videregående skole (to uker høst og to uker vår).

3. studieår

Høst: profesjonsfag (pedagogikk og fagdidaktikk), 6 uker praksis på ungdomstrinn.
Vår: fordypning, bacheloroppgave i det valgte masterfaget (engelsk, historie, idrett, matematikk, nordisk, religion, samfunnskunnskap), ex.phil.

4. studieår

Høst: fordypning i det valgte masterfaget.
Vår: profesjonsfag (pedagogikk og fagdidaktikk), 6 uker praksis i videregående skole.

5. studieår

Høst: fordypning i det valgte masterfaget og eventuelt masteroppgave (til sammen 30 studiepoeng).
Vår: Masteroppgave (30 eller 45 studiepoeng).

 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minimum 40 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i fellesfaget i matematikk (224 timer) fra videregående opplæring. 

Søkere som ikke dekker kravet til minst 40 skolepoeng kan fremdeles blir kvalifiserte med det tidligere kravet: gjennomsnittskarakter på minimum 3,0 i norsk (393 timer) og minimum 4,0 i matematikk (224 timer), og minst 35 skolepoeng. 

Kravet i matematikk oppfylles også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matematikk). 

For lektorutdanning som inneholder realfag gjelder spesielle realfagskrav. For lektorutdanning i språkfag gjelder anbefalte forkunnskaper. Se beskrivelse av aktuelle årsstudier for mer informasjon.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Søkekoder til lektorutdanningen

Lektorutdanning med engelsk i første studieår: 201 685 
Lektorutdanning med fremmedspråk i første studieår: 201 935
Lektorutdanning med historie første studieår: 201 684
Lektorutdanning med idrett i første studieår: 201 597 
Lektorutdanning med matematikk i første studieår: 201 697
Lektorutdanning med naturfag i første studieår: 201 843
Lektorutdanning med norsk i første studieår: 201 687
Lektorutdanning med religion i første studieår: 201 934
Lektorutdanning med samfunnskunnskap i første studieår: 201 945

Poenggrenser lektorutdanning ved opptak 2021

Lektorutdanning med engelsk i første studieår: 48,0 (ordinær) og 49,1 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med fremmedspråk i første studieår: alle kvalifiserte (ordinær) og alle kvalifiserte (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med historie første studieår: 54,4 (ordinær) og 50,5 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med idrett i første studieår: 53,6 (ordinær) og 50,8 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med matematikk i første studieår: alle kvalifiserte (ordinær) og alle kvalifiserte (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med naturfag i første studieår: alle kvalifiserte (ordinær) og alle kvalifiserte (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med norsk i første studieår: 48,4 (ordinær) og 45,5 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med religion i første studieår: 48,0 (ordinær) og 46,5 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med samfunnskunnskap i første studieår: 52,8 (ordinær) og 51,9 (førstegangsvitnemål)

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Du kan ta en del av lektorutdanningen i utlandet. Det er lagt til rette for utveksling i 7. semester. Du har også mulighet til å søke om praksis i utlandet i forbindelse med praksisperioden i videregående skole (8. semester).

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe mer utgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Sletting av studielån

Hvis du fullfører lektorutdanning trinn 8-13, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter du har fullført utdanningen.

Hvis du fullfører grunnskolelærer- eller lektorutdanning, og jobber som lærer i Nordland eller Troms og Finnmark i minst tre år, kan du få slettet 55 000 kroner av studielånet ditt. Du trenger ikke å ha fullført studiene på normert tid, men du må ha jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen. Som yrkesaktiv i Finnmark og Nord-Troms kan du i tillegg ha rett til å få slettet inntil 25 000 kroner av studielånet ditt per år.

Hvis du fullfører en lærerutdanning innen realfag eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk), kan du få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet. Du kan bare få slettet gjeld når spesialiseringen din er i realfag eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk), ikke hvis fagene er en øvrig del av masterprogrammet.

For mer informasjon om sletting av studielån, se Lånekassens nettsider:

Videre studier

Er du interessert i faglig fordypning ut over det lektorstudiet tilbyr, har du muligheten til å gå videre og ta en ph.d. – spesialisering i ditt masterfag. Universitetet i Agder har også en rekke etter- og videreutdanningstilbud for deg som skal jobbe som lærer. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Studiepoeng

300

Antall plasser

100

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Video

Andre studier du kanskje vil like