0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å undervise i grunnskolen og ønsker faglig fordypning på masternivå, kan denne utdanningen være aktuell for deg.

Masterprogrammet kan tas som et toårig påbyggingsstudium for deg som allerede har studert en lærerutdanning innrettet mot undervisning i grunnskolens trinn 5-10. Hos oss har du mulighet til faglig fordypning i engelsk, kroppsøving, matematikk, norsk eller religion, livssyn og etikk med utdanningen rettet mot trinnene 5-10. Det tas forbehold om endringer i fagtilbudet.

Studiet har siste opptak høsten 2019.

Hva lærer du?

Masterstudiet gir deg den solide faglige kompetansen du trenger for å være lærer i grunnskolen. I de siste to årene av det femårige løpet/påbyggingsstudiet får du muligheten til å fordype deg i faget du har valgt, og en ytterligere fordypning i fagdidaktikk. Studiet er profesjonsrettet og forskningsbasert og gir grundig faglig og didaktisk kompetanse.

Jobbmuligheter

Etter endt grunnskolelærerutdanning kan du jobbe som lærer i grunnskolen. Hvilke trinn du kan jobbe på avhenger av hvilke trinnspesialisering du velger i studiet. Velger du GLU 5-10 kan du jobbe med elevene i alderen 10-16 år, på 5.-10.trinn.

Oppbygning

Det tas forbehold om feil og endringer i studieplanrammen. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Se utfyllende regler for opptak

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Videre studier

UiA har også et bredt etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset deg som skal jobbe som lærer.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8473

Studiepoeng

120

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like