Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
4 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2016
Studiested
Grimstad

Fra og med høsten 2017 kommer det nye 5-årige grunnskolelærerutdanninger og denne grunnskolelærerutdanningen i Grimstad vil ikke lenger tilbys. De nye grunnskolelærerutdanningene publiseres på våre nettsider innen midten av desember 2016.

Universitetet i Agder tilbyr 4-årig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 i både Kristiansand og Grimstad, grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 i Kristiansand, 5-årig grunnskolelærerutdanning master for trinn 1-7 og 5-10, samt toårig masterpåbygging for trinn 1-7 og 5-10

Ved å velge en av grunnskolelærerutdanningene vil du få muligheten til å bidra positivt til barns læring og deres opplevelse av mestring. Du vil få en utfordrende arbeidshverdag der ingen dager er like og alle dager er fylt med spennende møter med barn og ungdom.

Det er forskjellige studiemodeller for de ulike spesialiseringene og grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn i Grimstad har et naturfaglig fokus med 30 studiepoeng obligatorisk naturfag. Modellen i Grimstad er lagt opp slik at undervisningen de første to årene av studiet er lagt til Grimstad, mens undervisningen de to siste studieårene går i Kristiansand. Fra høsten 2017 vil grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 kun bli tilbudt ved Campus Kristiansand. 

Har du lyst til å få ny lærdom, nye venner og kanskje få et nytt blikk på Norge sett utenfra, kan du dra på utveksling i ditt 7. eller 8. semester. Universitetet har mange spennende avtaler med andre høgskoler og universitet rundt omkring i verden og du kan lese mer om dem her på Internasjonal avdelings nettside

Hva lærer du?

Grunnskolelærerutdanningene skal gi deg den solide faglige kompetansen du trenger for å være lærer i grunnskolen. Du vil lære om og få trening i å være leder i klasserommet, vurdere elevenes faglige nivå, samt planlegge og tilpasse opplæringen med utgangspunkt i gjeldende læreplaner. Det er en sterk kobling mellom teori og praksis, slik at du som lærer kan stå godt rustet til å møte den spennende og utfordrende skolehverdagen du skal ut i når du er ferdig utdannet grunnskolelærer.

Velger du å spesialisere deg på 1. - 7. trinn i skolen, vil mye av fokuset være rettet mot begynneropplæring i lesing, skriving og matematikk. Du vil lære om hvordan du på best mulig måte kan tilpasse fagene til den enkelte elevs nivå. 

Jobbmuligheter

Etter endt grunnskolelærerutdanning kan du jobbe som lærer i grunnskolen. Hvilke trinn du kan jobbe på avhenger av hvilke trinnspesialisering du velger i studiet. Velger du GLU 1-7 kan du jobbe med de yngste elevene i alderen 6-13 år på 1. - 7. trinn. 

Oppbygging

Obligatoriske fag:

  • Pedagogikk og elevkunnskap (60 sp)
  • Norsk (30 sp)
  • Matematikk (30 sp)
  • Naturfag (30 sp)
  • Praksis minimum 100 dager

Valgfrie fag:

  • 90 sp undervisningsfag eller
  • 60 sp undervisningsfag og 30 sp skolerelevant fag

Undervisningsfag: engelsk, kroppsøving, kunst og håndverk, matematikk, mat og helse, musikk, naturfag, norsk, religion, livssyn og etikk, samfunnsfag eller 2. fremmedspråk.

Skolerelevante fag kan for eksempel være: IKT, drama, historie, spesialpedagogikk, fremmedspråk eller utveksling.

Utdanningen skal normalt omfatte minimum 4 undervisningsfag, der minst ett av fagene må være på 60 studiepoeng. På grunn av den naturfaglige innretningen i Grimstad vil det være mulig å få 60 sp i norsk og/eller matematikk.

UiA har et variert tilbud av fag. Men, som vist over, tilbys emnene på ulike tidspunkt i studiet og noen emner vil ikke kunne kombineres. Det er derfor svært viktig at du er kjent med studiets oppbygning og muligheter for valg av emner. Les mer om utdanningen i "Detaljert studiebeskrivelse" som ligger i høyremargen. Det tas forbehold om feil og endringer i studieplanrammen. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i matematikk (224 timer). (NB! Endret opptakskrav i matematikk). Det vil bli tilbud om kompensatorisk forkurs for søkere som ikke har karakteren 4 i matematikk. 

Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse.

Fra og med opptaket høsten 2017 blir begge grunnskolelærerutdanningene (trinn 1-7 og 5-10) femårige masterløp. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

37,2

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Etter fire års grunnskolelærerutdanning er du kvalifisert for opptak til 2-årig GLU-master. UiA har også et bredt etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset deg som skal jobbe som lærer. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 548

Studiepoeng

240

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?