0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Er du utdannet lærer og ønsker mer spesialisert kompetanse i et skolefag på masternivå? Da kan denne masteren være aktuell for deg. Her fordyper du deg i ditt masterfag og får mer kunnskap om fag i sammenheng med undervisning. Dere vil gå inn på temaer som læring, undervisning og formidling med fokus på 1.-7. trinn.

Masterprogrammet er et toårig påbyggingsstudium for deg som allerede har en lærerutdanning rettet inn mot undervisning i grunnskolens trinn 1-7, og som har 60 studiepoeng i et undervisningsfag det tilbys master i. Hvilke masterfag som tilbys vil variere fra år til år.

Våre masterfag høsten 2022

  • Master i mat og helse.
  • Master i matematikk.

Hva lærer du?

Masterstudiet gir deg utdypende kunnskap i ditt valgte masterfag og fagets didaktikk, og gjennom arbeidet med masteroppgaven vil du oppnå en spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde rettet inn mot trinnene 1-7. Du vil få inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring på trinnene 1-7.

Jobbmuligheter

Studiet gir en fordypning i masterfaget, og kvalifiserer for å tilrettelegge og gjennomføre undervisning på en avansert måte med elever på 1.-7. trinn i grunnskolen. Studiet kan kvalifisere til å inneha funksjon som lærerspesialist i masterfaget.

Oppbygging

1. sem

Masterfag, 30 sp

2. sem

Masterfag, 15 sp

Pedagogikk og elevkunnskap 2, 15 sp

Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer (trinn 1-7)

3. sem

Vitenskapsteori og metode, 15 sp:

Felles, 5 sp

Masterfagsspesifikt, 10 sp

 

Pedagogikk og elevkunnskap 2, 15 sp

Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer (trinn 1-7)

4. sem

Masteroppgave, 30 sp

 

 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Enten
a) Fullført fireårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 med minst 60 studiepoeng i masterfaget (inklusiv fagdidaktikk)
eller
b) Fullført fireårig allmennlærerutdanning med minst 60 studiepoeng i masterfaget (inklusiv fagdidaktikk)
eller
c) Annen lærerutdanning: Individuell vurdering. Minst 60 studiepoeng i masterfaget (inklusiv fagdidaktikk) og minst 30 studiepoeng pedagogikk

Se utfyllende regler for opptak til fagdidaktikk for grunnskolens trinn 1-7, masterprogram for informasjon om faglige minstekrav (karakterkrav), rangering av søkere og betinget opptak.

Kvalifiserende UiA-studier

Kvoter

Master i matematikk: 1 plass.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Du kan ta en del av masterstudiet i utlandet. Utveksling kan gjennomføres i 2. semester.

Sletting av studielån

Hvis du fullfører en lærerutdanning innen realfag eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk), kan du få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet. Du kan bare få slettet gjeld når spesialiseringen din er i realfag eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk), ikke hvis fagene er en øvrig del av masterprogrammet.

Les mer om ordningen og kriterier på Lånekassens nettside: Lærere med utdanning i realfag eller språk.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8886

Studiepoeng

120

Antall plasser

Se kvoter

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like