0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Oppfyller skolen din de nye kravene i læreplanen om at deler av svømme- og livredningsundervisning skal foregå utendørs? I den nye læreplanen for kroppsøving som tredde i kraft høsten 2020, er det blant annet krav om at elevene skal ha opplæring som sikrer at de:

 • skal kunne ferdes trygt i - og på vann og gjøre rede for farene og tilkalle hjelp allerede etter fjerde trinn 
 • skal kunne praktisere trygg ferdsel og gjøre risiko- og sikkerhetsvurderinger i - og på vann under varierte værforhold etter syvende trinn  

Dette er videreutdanningen for deg som vil lære hvordan du kan tilrettelegge, planlegge og gjennomføre sikre uteaktiviteter i - og ved vann og gjennomføre svømmeundervisning utendørs.  

Deg som arbeider med barn og bevegelse, fysisk aktivitet eller kroppsøving i barnehage, skole eller SFO. Tilbudet er åpent både for lærere, assistenter og andre som arbeider innen feltet i skole eller barnehage.

Hva lærer du?

Læringsutbytte  
Etter fullført videreutdanning skal du:

 •  ha utvidet kunnskap om hvordan en kan tilrettelegge for varig svømmeglede ved å benytte seg av uteområder som er egnet for vannaktiviteter
 •  ha utvidet kunnskap om sikker ferdsel ved aktiviteter knyttet til vann 
 • ha utvidet kunnskap om selvberging og livredning ute.
 • ha utvidet kunnskap om organisering av uteaktiviteter ved vann.
 • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere svømmeundervisning for skolen i et uteområde
 • ha egenferdighet i selvberging og livredning dokumentert ved egen svømme- og livredningstest
 • ha egenferdighet i livreddende førstehjelp
 • ha grunnleggende kunnskap om gjennomføring av svømmeopplæring ute
 • kunne tilrettelegge for, gjennomføre og evaluere uteaktiviteter ved vann i skolen og idrettslag

Innhold
Sentrale temaer i videreutdanningen vil være:

 • Teoretisk og praktisk arbeid med: Fagdidaktikk, metodikk og sikkerhet i svømmeundervisningen
 • Kameratredning fra båt
 • Kameratredning fra land
 • En praktisk-metodisk tilnærming til livredningsaktiviteter
 • Selvberging og livredning
 • Planlegging av tur ved/på vann
 • Sikker ferdsel ved vann og sjø

Opptakskrav

Generell studiekompetanse 

Løpende opptak
Denne videreutdanningen har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris 

Dette tilbudet er kun for ansatte i skole og barnehage. Ingen studieavgift, kun en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 725.

Arbeidsformer

Samlingene vil bestå av teoretiske og praktiske økter. Det blir 5 samlinger á 4 timer + eksamen.

Undervisningsdatoer

 • 23.august
 • 30. august
 • 13. september
 • 27. september

Med forbehold om endringer.

Eksamen

 • Eksamensdato: 2. november

Vilkår for å gå opp til eksamen: deltakelse på obligatorisk undervisning
Gruppeeksamen, gradert karakter

Se flere videreutdanningstilbud fra Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet søknadsfrist til 1. august 2022


Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker