Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Omfang
4 dager
Start
Vår 2022
Studiested
Kristiansand

 

Er du nyutdannet lærer i skole eller barnehage? Ønsker du veiledning og noen å dele erfaringer med?

Overgangen fra utdanning til yrke kan være utfordrende. Universitetet i Agder legger derfor til rette for at du kan delta på samlinger der du møter andre nyutdannede nytilsatte, pedagogiske veiledere og erfarne kollegaer, som vil hjelpe deg å få en god start i din nye jobb.

Din eventuelle mentor/veileder på arbeidsplassen er også velkommen til å delta.

Etterutdanningen er uten studiepoeng og er for nyutdannede lærere og mentorer i skoler og barnehager i Agder. MENTOR A er ingen erstatning for det lokale veiledningstilbudet som skal gis i skoler og barnehager. Dette har de nyutdannede krav på. Det er ment som et supplement som gir deg

  • Faglig påfyll
  • Erfaringsutveksling med andre nyutdannede eller veiledere (mentorer)

Universitetet i Agder samarbeider med barnehage- og skoleeiere i Agder om tilbudet. Målet er å bidra inn i oppfølgingen av nyutdannede og deres mentorer/veiledere.

Dato for samlinger

Tilbudet er bygd opp med fire samlinger i Kristiansand, våren 2022. Hver samling varer fra kl. 12.15 - 15.00.

10. januar: «Å VÆRE NYUTDANNET, HENSIKTEN MED VEILEDNING OG VEILEDNINGSRELASJONEN»

15. februar: «Å LEDE BARNEGRUPPER OG VOKSNE. KLASSELEDELSE»

16. mars: «DE STILLE OG DE VILLE BARNA/ELEVENE. HVORDAN IVARETA DEM SOM GIR OSS UTFORDRINGER»

28. april: «DEN NØDVENDIGE SAMTALEN NÅR SAMARBEIDET BLIR VANSKELIG»

Det blir satt av tid til erfaringsdeling på alle samlingene.

Praktisk informasjon

Dette etterutdanningstilbudet er kostnadsfritt og går ut til alle barnehager og skoler i Agder. Vi oppfordrer alle nyutdannede til å delta, med eller uten egen mentor/veileder.

Både mentorer og nyutdannede kan selv melde seg på etterutdanningen, men deltakelse må på forhånd være godkjent av rektor eller styrer. Den er opp til den enkelte barnehage og skole å lage avtaler med sine ansatte om det praktiske rundt deltagelse.

Lenker

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsfrist er 1. desember

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like