Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Nettstudier

Dette studiet inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere. Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA. Her får du informasjon om videre søknad om opptak hos oss.

Kompetanse for kvalitet skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Matematikk 1 fjernundervisning (1.-7. trinn) MOOC

Studiet er 100% nettbasert uten fysiske samlinger, men det legges opp til noe gruppearbeid og diskusjon over nett. Formidling av fagstoff skjer i form av videoer, og hver student har tilgang på en veileder (faglærer) som følger med på progresjonen din, gir tips til arbeidet, og som bistår ved spørsmål fra deg som student.

Studiet tilsvarer Matematikk 1, 30 stp., i Grunnskolelærerutdanning for trinn 1.-7 (GLU) og grunnkurs i matematikk, 30 stp. fra Allmennlærerutdanning (ALU). Studiet passer for deg som har mindre enn 30 studiepoeng i matematikk, og ønsker undervisningskompetanse innenfor barnetrinnets hovedområder.

 

Hva lærer du?

En matematikklærer må selv beherske matematikkfaget og må kunne tilrettelegge undervisningen for elevers læring. Studenten skal i dette kurset bli kjent med den systematiske oppbygningen av emnene tallforståelse, algebra, funksjonslære, geometri, statistikk, sannsynlighetsregning og begynneropplæring. Studenten skal kunne bruke digitale verktøy og ha kunnskap om IKT ressurser.

Studenten skal kunne beherske utforskende problemløsende aktiviteter, eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og generalisering innenfor kursets emner. Studenten skal kunne utvikle undervisningsopplegg, kunne analysere og endre oppgaver og kunne reflektere rundt egen undervisningspraksis.

Yrkesmuligheter og videre utdanning 
Studiet i sin helhet gir undervisningskompetanse i barnetrinnets hovedområder tall og algebra, geometri, måling, statistikk og sannsynlighet. Ved endt studie er studenten kvalifisert for Matematikk 2.

Gjennom samarbeidet med Kompetanse for kvalitet kan studenten fordype seg videre og derved kvalifisere seg for Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, master.

Oppbygning

1 semester: MA-926 Tallforståelse, algebra og funksjoner, 15 studiepoeng

2 semester: MA-927 Geometri, statistikk, sannsynlighet og begynneropplæring, 15 studiepoeng

Hvert semester er delt inn i moduler i samsvar med læreplanens hovedområder. Hver modul er en kombinasjon av faglige og didaktiske læringsaktiviteter.

Undervisnings- og læringsformer 
Studiet er nettbasert, uten fysiske samlinger og uten undervisning til faste tider. Vi bruker læringsplattformen Canvas. Studiet legger opp til arbeid gjennom oppgaver, nettdiskusjoner, gruppearbeid og praksisrelaterte aktiviteter. Det forutsettes at deltakere har fast tilgang på en klasse der forskning rundt praksis kan utføres.

Vurderingsformer
I studiet er det to deleksamener per semester. Vurderingsformen er mappeinnleveringer bestående av hovedarbeidskrav og mindre arbeidskrav som er arbeidet med i løpet av semesteret. Det gis gradert karakter på hver enkelt deleksamen der første deleksamen teller 40% og siste deleksamen teller 60% av totalkarakteren i emnet.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Opptakskrav

Ett av følgende tre kriterier for opptak må være oppfylt:

  1. Godkjent lærerutdanning (inkludert BLU og FLU) 
  2. Bachelorgrad i spesialpedagogikk
  3. Mastergrad i spesialpedagogikk (120 studiepoeng) + 60 studiepoeng i pedagogikk eller spesialpedagogikk. 

Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres. Det forutsettes også at deltakere har fast tilgang på en klasse der praksisaktiviteter kan utføres.

Praktisk informasjon

Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, skoleeier og studenten selv i form av bruk av egen tid. Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden kommer i tillegg.

Andre opplysninger 

Det er en forutsetning at deltakerne behersker standard IKT-verktøy og har jevn tilgang til datamaskin tilknyttet høyhastighetslinje. Det vurderes å stille krav om at studenter disponerer bærbart datautstyr med hjelpemidlene installert (f.eks. GeoGebra og regneark) for bruk på eksamen.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA

Kontaktpersoner

Fagansvarlig:
Kristoffer Heggelund Omarhaug, universitetslektor: kristoffer.h.omarhaug@uia.no

Administrativt ansvarlige:
Victoria Belous, EVU-rådgiver: victoria.belous@uia.no   
Trine Engeland, studieveileder matematikk: trine.engeland@uia.no

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker