Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kommunal ledelse

Spesialisering for Master i ledelse

Tre studenter snakker sammen på forelesning (foto)

Hva lærer du?

Master i ledelse - spesialisering i Kommunal ledelse gir deg kunnskap om praksisorientert organisatorisk lederskap og nettverksorganisering i en kommunal kontekst.

Spesialiseringen i Kommunal ledelse gir deg innsikt i kritiske lederkunnskaper som bl.a. makt, kommunikasjon, beslutningstaking og innovasjon, og hvordan ledere kan ta i bruk organisasjonskultur som et sentralt element for å drive frem kommunal utvikling. Videre vektlegges nettverk både som et konsept og som et verktøy i organiseringen og koordineringen av politikk og forvaltning. Sentrale temaer er blant annet nettverksledelse, effektive nettverk og innovasjon gjennom nettverk.

Spesialiseringen Kommunal ledelse består av følgende to emner (20 studiepoeng):

ORG935 Refleksivt lederskap i kommunal sektor
ORG934 Ledelse i nettverk

Søknadsperioden for spesialiseringsemnene er høst 2022 og vår 2023. Se mer om søknadsperiode på den enkelte studieside. 

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Fakta

Pris

kr 13.000

Kr 13 000 pr 10 studiepoeng

Studiepoeng

20

Spørsmål om innholdet i spesialiseringen?