Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2026
Studiested
Kristiansand

Ledelse og reformer i helsetjenesten retter seg mot ledere og ansatte i helsetjenesten, og tar utgangspunkt i aktuell forskning og litteratur i Norden som omhandler helsetjenestereformer og ledelse.

Gjennom de siste årene har et omfattende reformarbeid og store endringer i styring og ledelse av helsetjenesten funnet sted. Det etterspørres nå mer enhetlige, ansvarliggjorte og responsive lederroller. På denne bakgrunn vil en vesentlig del av kurset omhandle utfordringer knyttet til introduksjon av mer profesjonelle og fagnøytrale lederroller. Lederroller, reformer og nye betingelser for ledelse står sentralt. 

Hva lærer du?

Ledelse og reformer i helsetjenesten retter seg mot ledere og ansatte i helsetjenesten. Lederroller, reformer og nye betingelser for ledelse står sentralt. 

Gjennom de siste årene har et omfattende reformarbeid og store endringer i styring og ledelse av helsetjenesten funnet sted. Det etterspørres nå mer enhetlige, ansvarliggjorte og responsive lederroller. På denne bakgrunn vil en vesentlig del av emnet omhandle utfordringer knyttet til introduksjon av mer profesjonelle (fagnøytrale) lederroller i helsetjenesten. Her vil lederroller, reformer og nye betingelser for ledelse spesielt bli studert i sammenheng. Emnet vil ta utgangspunkt i aktuell forskning og litteratur i Norden som omhandler helsetjenestereformer og ledelse.

Emnet gir deg:

  • god innsikt i ledelse av primær- og spesialisthelsetjenesten
  • kunnskap om dagens ledelsesutfordringer og reformer i helsesektoren
  • inngående kunnskap om reformbildet i helsesektoren.

Oppbygning

Emnet blir gitt som 3 samlinger. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer, plenumsdiskusjoner og presentasjon av gruppearbeid. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Eksamensform: 5 timers individuell skriftlig eksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Løpende opptak
Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Emnet har oppstart våren 2023. Nærmere avklaring om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart.

Pris: Emnet har en studieavgift på kr. 13.000, -. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Foreleser
Emneansvarlig og foreleser i emnet er førsteamanuensis Dag Olaf Torjesen ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag. Torjesen er dr.polit. i administrasjon og har over femten års erfaring med undervisning og veiledning på masternivå. Han er veileder For PhD-prosjektet “Local Adaptation to a National Health Care Reform” og arbeider med sammenliknende forskning innen den nordiske regionen på ledelse og endring i nordiske helsevesen, integrering mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og brukerrollen i helsesektoren.

Videre studier
Emnet kan tas som enkeltemne eller kan inngå som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering i Helseledelse. 

Fakta

Søknadsperiode

 


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet. 

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like