0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Grimstad

Bachelorutdanningen alene kan ikke dekke all kompetansen som arbeidsmarkedet etterspør. Med masterutdanning i bygg står du sterkere i møte med behov og endringer i arbeidsmarkedet. Studiet utdanner kandidater med høy kompetanse innenfor byggfag, med valgbar spesialisering innenfor konstruksjonsteknikk eller teknisk planlegging. Det legges vekt på kunnskaper om nye materialer og løsninger, og undervisningen reflekterer det brede spekteret av fagmiljø som kandidatene kan arbeide i: alt fra tradisjonelle bygge- og anleggsvirksomheter til utstyrsindustri for offshorevirksomhet, samt prosjektledelse, arealplanlegging, veg-, vann- og avløpsteknikk. 

Programmet fokuserer på bærekraftig utvikling. Kandidatene skal forstå miljøkonsekvenser av valg av løsninger, systemer og materialer, gjennom bevisst planlegging av systemer for forvaltning, drift og vedlikehold.

Hva lærer du?

På masterutdanningen i bygg kan du velge mellom å spesialisere deg innen Konstruksjonsteknikk eller Teknisk planlegging.  

Masterprogrammet i bygg gir et solid grunnlag for å analysere byggetekniske problemstillinger i større prosjektgjennomføringer. Sentrale tema i studiet er konstruksjoner i stål, tre, betong og UHPC, livsløpsanalyse, utmatting, fundamentering, elementmetoder, risikostyring og kvalitetsledelse.

Utdanningen kan også gi kompetanse innen arealplanlegging, veg-, vann- og avløpsteknikk. Industri og offentlig forvaltning etterspør sivilingeniører med denne byggfaglige bakgrunnen. Bransjekontakten vil være stor gjennom studiet. 

Du vil være i stand til å finne nye miljøbesparende løsninger, og til å anvende nye materialer for å effektivisere byggevirksomheten, både landbasert og offshore.

Jobbmuligheter

En sivilingeniør i bygg vil være godt kvalifisert for ledende tekniske stillinger. Kandidatene kan arbeide i alt fra tradisjonelle bygge- og anleggsvirksomheter til utstyrsindustri for offshore-virksomhet, samt prosjektledelse, arealplanlegging, veg-, vann- og avløpsteknikk. De viktigste arbeidsgiverne er rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenører, NODE-bedrifter og offentlig sektor som kommuner og Statens Vegvesen.

Fullført påbyggingsstudium gir graden Master i teknologi – sivilingeniør. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Se utfyllende regler for opptak

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9834

Studiepoeng

120

Antall plasser

40

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Undervises på engelsk ved behov

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Andre studier du kanskje vil like