0
Hopp til hovedinnhold

Hva har skjedd med Stortingets makt?

Nordisk Administrativt Tidsskrift, 93 (3), s 5 – 31, 2016

Forfattere:

Jan Thorsvik

Abstract

Politikk er spørsmål om makt, om å erobre makt, og om å bruke makten. Denne artikkelen handler om Stortingets makt. Grunnloven deler makten i tre, og slår fast:

  1. at Stortinget har den lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt,
  2. at regjeringen (formelt ved Kongen) har den utøvende makt og skal sørge for at vedtak som blir fattet av Stortinget, blir satt ut i livet, og
  3. at domstolene har den dømmende makt.

I fortellingen om folkestyret skal dette i praksis innebære at folket styrer Norge gjennom Stortinget, ved å gi lover, bevilge penger, vedta skatter og avgifter og kontrollere regjeringen.

Forside publikasjon

Forfattere fra UiA

jant

Professor emeritus