0
Hopp til hovedinnhold

Elin Thygesen får opprykk til professor

Thygesen har vært på UiA siden 1992, og ved Senter for e-helse siden 2011. Hun vil arbeide for at pasient- og brukerperspektivet fortsatt får en stor plass innen e-helse.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Portrett av Elin Thygesen
Professor Elin Thygesen ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap og Senter for e-helse.

Da Elin Thygesen startet studiene sine i 1992, var det ved det som den gangen het Kristiansand sykepleieskole. Siden har hun vært med gjennom høyskolesammenslåing og overgangen til universitetet.

I 2010 tok hun doktorgraden på helseperspektiver hos hjemmeboende, hjelpetrengende eldre. Og i 2011 startet hun ved Senter for e-helse.

– Som helseforsker er det  viktig for meg er at perspektivet til pasientene og brukerne  kommer tydelig fram innen forskning på e-helse, og at ikke teknologien får for stor plass, sier Thygesen.

Selv identifiserer hun fire søyler i arbeidet hun gjør:

  • Samhandlingsforskning. Hvordan aktører i helsetjenestene samhandler og hvordan teknologi kan understøtte det.
  • Telemedisin. Thygesen har jobbet med utvikling av en telemedisinsk tjeneste for pasienter med kroniske sykdommer som diabetes, kols og hjertesvikt og for personer med psykiske problemer.
  • Velferdsteknologi. Såkalt trygghets- og mestringsteknologi som mange eldre bruker for å kunne bo hjemme lenger.
  • Metode. Brukerinvolvering og aksjonsforskning hvor man kartlegger behovene og tar utgangspunkt i brukeren når man skal lage eller prøve ut en løsning.

Thygesen har veiledet fem doktorgradsstudenter, hvorav tre har disputert det siste året. Hun har også vært med i flere store prosjekter ved Senter for e-helse.

Hun leder InnArbeid, hvor hun arbeider med behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi. I tillegg har hun deltatt i Interreg-prosjektet In For Care som har jobbet for innovasjon innen offentlige tjenester rundt frivillighet og uformell omsorg i Nordsjø-regionen.

– Jeg håper jeg kan bidra til at Senter for e-helse får vokse og spille en enda større rolle nasjonalt og internasjonalt. Og jeg håper å kunne fortsette å bidra til å få inn flere gode forskere i e-helse, sier hun.