0
Hopp til hovedinnhold

Institutt for ernæring og folkehelse utdanner studenter innen ernæring, folkehelse og mat og helse i lærerutdanningene.

Noen sentrale forskningsområder er mat og ernæring i et livsløpsperspektiv, og det forskes på hva mat betyr for god helse og hvordan hele generasjoner i Norge skal få opplæring i matlaging.

Instituttet samarbeider med næringsliv, frivillige organisasjoner, skoler og barnehager i regionen, både gjennom praksis i disiplinstudier og lærerutdanningene, og gjennom ulike forskningsprosjekt og gjennom praksisemne HEL203 Praksis i helsefremmende arbeid.

Forskningsgrupper

Siste fra instituttet