0
Hopp til hovedinnhold

Mobilitetsprosjekt med Praha om digital kompetanse blant undervisere i gang

Etter en annerledes start på mobilitetsprosjektet mellom UiA og University of Finance and Administration i Praha, ble det første besøket endelig gjennomført den andre uken i november. Det kan ha ført til ytterligere samarbeid mellom institusjonene.

Gruppebilde av prosjektdeltakere og dekan for lærerutdanningene
Václav Kupec (til venstre) og Přemysl Písař (til høyre) fra University of Finance and Administration i Praha har vært en uke på besøk ved UiA i forbindelse med mobilitetsprosjektet utdanningsinstitusjonene. Her er de sammen med Lenka Garshol, prosjektpartner (nr. to fra venstre), og Hilde Inntjore, dekan for lærerutdanningene ved UiA (nr. to fra høyre).

UiA ble partner i et EØS-prosjekt om digital kompetanse blant undervisere og bruk av digitale verktøy i undervisningen før sommeren 2020. Prosjektet skulle i utgangspunktet gjennomføres i 2020/2021, men ble utsatt på grunn av innreiserestriksjoner og karanteneregler.

– Prosjektet har ligget litt på is siden det ble godkjent som et mobilitetsprosjekt og i utgangspunktet ikke åpnet opp for digitale besøk, sier Lenka Garshol, førsteamanuensis ved Institutt for fremmedspråk og oversetting og norsk partner i prosjektet.

Utvidet prosjektperioden

Våren 2021 ble det søkt om forlengelse av prosjektperioden og endring av utvekslingsmulighetene til delvis digital utveksling. På den måten kan prosjektet gjennomføres selv om koronasituasjonen og smittetallene skulle forverre seg i løpet av perioden. Søknaden ble godkjent før sommeren.

Václav Kupec og Přemysl Písař tilbrakte en uke ved UiA og ble i løpet av den tiden bedre kjent med de overordnede tankene som gjennomsyrer mye av det vi jobber med her og med noen konkrete prosjekter.

– Det er store forskjeller både i de fysiske omgivelsene og verktøyene forelesere har til disposisjon, men også i personalpolitikk mellom disse to universitetene, forteller Garshol.

Dekan for lærerutdanningene, Hilde Inntjore, synes det er flott at vi nå har anledning til fysisk mobilitet igjen, og at vi kan ta i mot besøket fra Praha til UiA.

– Utvekslingen gir oss anledning til å få bedre innsikt i andre utdanningssystem, utveksle ideer og få inspirasjon til videre utvikling. Vi er også veldig glad for at lærerutdanningene ved UiA er attraktive og synlige internasjonalt, og at Undervisningsverkstedet, vår arena for samskaping og innovasjon, blir besøkt og utforsket med stor interesse i slike prosjekter, sier Inntjore.

Prosjektdeltakerne tester ut podcaststudio i Undervisningsverkstedet

Besøket i Undervisningsverkstedet ble et av høydepunktene i Kristiansand. Her forsøker de seg i podcaststudioet.

Delte stillinger

Både Kupec og Písař jobber som forskere ved University of Finance and Administration i Praha, i tillegg til at de har jobber i bransjene de underviser om. Dermed kan de knytte teorier til fersk erfaring fra praksis.

– UiA har også positiv erfaring med delte stillinger med lærere i barnehage og skole som samarbeidspartnere, og dette er absolutt et område vi ønsker å satse videre på, sier Garshol, – våre studenter drar stor nytte av å møte erfarne pedagoger og undervisere fra «bransjen» de skal ut i etter endt utdanning.

I løpet av besøket fulgte Kupec og Písař Garshol sin undervisning og andre aktiviteter for å bli bedre kjent med UiA og hvordan vi bruker digitale verktøy i undervisning og samhandling.

– Selv om våre fagområder er forskjellige, er vi opptatt av det samme i undervisningen: hvordan skal vi best formidle fagstoff og inspirere studentene våre til læring og egen utvikling, sier Kupec.

Oppdaget nye mulige samarbeidsområder

Særlig fanget et erfaringsutvekslingsseminar om bruk av Actionbound i undervisning gjestenes interesse og mulig fremtidig samarbeid ble drøftet. Dette er et undervisningsutviklingsprosjekt ledet av Désiré Baartman ved Institutt for pedagogikk, støttet av Fakultet for humaniora og pedagogikk.

En av dagene tilbrakte forskere på Campus Grimstad hvor de hadde møter med Knut Erik Bonnier og Fatma Yassir Alrifi fra Handelshøyskolen ved UiA. Bonnier og Alrifi jobber med det DIKU-støttede prosjektet «Serious Games in Higher Education». Omvisningen i den digitale verden av «The Lean Serious Game» ledet til lange samtaler om muligheter i virkelighetsnær spillbasert læring og samarbeid i utvikling og testing ab læringspill. Lean spillet er fortsatt under utvikling og prosjektteamet fra Praha kommer til å få innsikt i hele prosessen i løpet av samarbeidsperioden.

Garshol og Bonnier skal besøke Praha i løpet av 2021/2022 og fire andre forskere fra Praha skal komme til UiA i løpet av det neste semesteret.

– Dette kan åpne nye og spennende muligheter for samarbeid innen det faglige som ligger til Handelshøyskolen ved UiA og University of Finance and Administration, men også innen det pedagogiske og didaktiske som vi jobber mye med på Fakultet for humaniora og pedagogikk, og spesielt i lektor- og grunnskolelærerutdanningene, avslutter Lenka Garshol.