0
Hopp til hovedinnhold

Fagdag som skaper engasjement og fellesskap

Et stort samarbeidsprosjekt mellom Arendal voksenopplæring, Institutt for pedagogikk og Avdeling for lærerutdanning resulterte i en heldags fagdag om flerspråklig og flerkulturell opplæring. Ansatte ved voksenopplæringen og UiA, samt 20 lærerstudenter fra den unike lærerutdanningen for tospråklige lærere deltok.

Magnar Selstø fra Arendal Voksenopplæring får lydhøre deltakere når han deler erfaringer om flipped classroom.
Magnar Selstø fra Arendal Voksenopplæring får lydhøre deltakere når han deler erfaringer om flipped classroom.
Portrettbilde Lene Cherize Haugland Sirevåg

Lene Cherize Haugland Sirevåg er en av drivkreftene bak denne fagdagen.

Det er helt fullt i klasserommet i bygg 46. Det er faktisk uvisst om det har vært så fullt her noen gang en fredag morgen i november. Her finner vi lærere og undervisere fra både Arendal voksenopplæring (AVO) og UiA. Ansatte ved Avdeling for lærerutdanning er også her, og på de første radene sitter 20 lærerstudenter fra lærerutdanning for tospråklige lærere. De er inne i sitt siste studieår og i dag er siste samling før de skal i gang med bacheloroppgaven sin til våren.

– Nå er det viktig å finne frem notatblokkene og notere, for her kan dere få mange bra innspill til metode og problemstilling til bacheloroppgaven til våren, tipser Lene Cherize Haugland Sirevåg (bildet) studentene om.

Sirevåg er stipendiat ved Institutt for pedagogikk og emneansvarlig og fagkoordinator i lærerutdanning for tospråklige lærere. Sammen med lærere fra AVO, studieledelsen for lærerutdanning for tospråklige lærere ved Avdeling for lærerutdanning og faglærere ved Institutt for pedagogikk, har hun tatt initiativ til og lagt til rette for at denne dagen finner sted.

– Det er viktig for både studentene og oss å knytte bånd med praksisfeltet, og vi synes det er veldig gøy at vi har fått til dette samarbeidet med voksenopplæringen i Arendal. De er veldig fremoverlent og tenker nytt i undervisningen sin av flerkulturelle klasser. I tillegg er det nyttig med utvidet samarbeidsfelt, forteller Sirevåg om samarbeidet med AVO.

Bredde og muligheter

Overordnet tema for fagdagen er «Flerspråklig og flerkulturell opplæring – hva og hvorfor?», og den er hovedsakelig for studentene ettersom den er en del av deres obligatoriske undervisningssamling denne høsten. Et av målene med dagen er å vise studentene bredden i hva flerkulturell opplæring kan være og mulighetene i yrket de har valgt å utdanne seg til.

– Praksisfeltet sitter med mye kunnskap om nye metoder og gjør seg erfaringer og vurderinger på de nye undervisningsformene som de tester ut. Vi får vist studentene noen måter man kan jobbe på med konkrete eksempler som andre faktisk har testet ut, sier Sirevåg.

Samtidig er også fagdagen for fag- og praksisfeltet.

– Når vi samles på denne måten, skapes det engasjement og vi opplever en tilhørighet med andre som også er engasjerte i flerkulturelt som tema. Vi fyller konkret innhold i begrepet «mangfold», sier Lene Cherize Haugland Sirevåg.

Blir inspirert

Portrettbilde Suleyman Erkøk

Suleyman Erkøk er inne i sitt siste studieår på lærerutdanning for tospråklige lærere og blir inspirert av de som har undervist en stund.

Et av innleggene for dagen er Magnar Selstø sitt innlegg om sine erfaringer med å kombinere undervisningsmetoden flipped classroom med morsmålsstøtte. Selstø er lærer ved AVO og underviser blant annet i RIGG Helse, en klasse som forbereder for videregående. Studentene følger med og Suleyman Erkøk (bildet) bekrefter at dette blir han inspirert av.

– Veldig spennende med morsmål og flipped classroom, men det forutsetter at alle jobber hjemme også, reflekterer han. – Jeg har lyst til å teste det ut når jeg begynner å jobbe etter endt utdanning.

– Når det kommer til flipped classroom trenger du ikke gjøre det hele året. Du trenger heller ikke å gjøre det i alle fag, men når du først velger å bruke denne undervisningsmetoden, må du gå all-in, oppfordrer Selstø.

Treffe arbeidsgivere

Portrettbilde Kristian Nørve

Kristian Nørve jobber blant annet som studieveileder for studentene på lærerutdanning for tospråklige lærere.

Fagdagen er med på å knytte kontakt mellom studentene, fagmiljøet og praksisfeltet.

– Ved å involvere studentene og ta de med på en felles fagdag, legger vi også til rette for at de kan komme i kontakt med mulige arbeidsgivere, sier Kristian Nørve (bildet), rådgiver ved Avdeling for lærerutdanning og studieveileder for studentene som kommer fra hele landet.

UiA er den eneste institusjonen i universitets- og høgskolesektoren som tilbyr bachelorutdanning for tospråklige lærere, som er en samlingsbasert integrert bachelor med praksis.

– Vi har en unik nasjonal posisjon som er opparbeidet over mange år og som har gitt oss en høy kompetanse på feltet. Ved at aktører fra regionen kommer sammen, legges det også til rette for en regional spredning av kompetansen om tospråklighet, opplyser Nørve.

Våren 2022 uteksamineres det første kullet som ble tatt opp etter at det ble gjennomført en revidering av studieplanen, men før det skal de skrive bacheloroppgave. Og kanskje vi treffer igjen noen av disse studentene når det skal arrangeres ny fagdag i samarbeid med praksisfeltet.