Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ansatte med master i barnehagekunnskap er viktige i barnehagen

Mange masterstudenter i barnehagekunnskap får undrende spørsmål fra kollegaer og andre barnehagelærere når de forteller om mastergraden sin. Nå jobbes det for at denne kunnskapen både skal gi anerkjennelse og uttelling.

Lek og læring i barnehagen med såpebobler
Portrettbilde Heidi Hobbesland

Heidi Hobbesland er ferdig utdannet med master i barnehagekunnskap. Hun vil ikke være foruten den nye kunnskapen. Foto: privat.

– Det er ikke sjelden jeg får spørsmålet «men hva skal du med den masteren» fra andre barnehagelærere når jeg forteller at jeg har en master i barnehagekunnskap, sier Heidi Hobbesland, tidligere masterstudent ved UiA.

Spørsmålene hun deretter pleier å få, er som regel: «Hva er det du kan nå? Hva slags stilling får du?»

– For meg handlet det mest om å gjøre det for meg selv, men også for kollegaene mine, og barna vi jobber med – ikke minst! Jeg har gått tilbake til min stilling som pedagogisk leder med nye perspektiver og en større kritisk sans, forteller Hobbesland.

Og kunnskapen man får gjennom en master i barnehagekunnskap kommer godt med videre i arbeidslivet. Andre tidligere masterstudenter bruker sin kompetanse som enhetsledere, fagutviklere, i undervisningsstillinger eller andre vitenskapelige stillinger.

Faglig innhold og utvikling

Portrettbilde Solveig B. Sund

Solveig B. Sund er både student på master i barnehagekunnskap og styremedlem i Utdanningsforbundet. De ønsker flere med mastergrad i barnehagen. Foto: privat.

Master i barnehagekunnskap er et relativt nytt studium hvor det første kullet startet opp høsten 2018 og leverte sine masteroppgaver våren 2020. Denne våren vil det bli levert inn masteroppgaver for tredje gang.

Solveig B. Sund, som i tillegg til å være student på masteren, er styremedlem i Utdanningsforbundet Agder, påpeker at barnehagelærere med masterkompetanse er viktige bidragsytere til god kvalitet i barnehagene. Både i direkte møte med barna og med tanke på barnehagenes faglige innhold og utvikling

– Utdanningsforbundet ønsker flere barnehagelærere med mastergrad og de jobber for at den kompetansen en master gir skal gi lønnsmessig uttelling, sier hun.

Må få bruke kompetansen sin

Studieledelsen ved Avdeling for lærerutdanning synes det er flott at Utdanningsforbundet anerkjenner den ekstra kompetansen en mastergrad tilfører barnehagefeltet.

– Vi på Avdeling for lærerutdanning jobber målrettet med å synliggjøre hva masteren i barnehagekunnskap kan bidra med, og vi synes det er veldig bra at også Utdanningsforbundet ønsker å fremme synet på denne masterkompetansen blant barnehagelærere, kommenterer Kirsti Wolden Dvergsnes, studiekoordinator og studieveileder for masteren i barnehagekunnskap.

Sund utdyper at målet er at masterkompetansen skal bli anerkjent og sett på som et gode som hele barnehagens kollegium kan nyttiggjøre seg av.

– Samtidig er det også viktig for den enkelte barnehagelærer å få brukt den kompetansen en har tilegnet seg, avslutter Solveig B. Sund.

Det er med andre ord flere aktører som løfter det å styrke barnehagefeltet gjennom masterkompetanse, og fremtiden for våre tidligere, nåværende og nye masterstudenter i barnehagekunnskap ser lovende ut.