0
Hopp til hovedinnhold

Vitenskapsakademiet med årbok og audiens på Slottet

Kronprinsesse Mette-Marit er Agder VitenskapsAkademis høye beskytter. Torsdag var preses May-Brith Ohman Nielsen og styremedlem Michael Schulte i digital audiens, på kronprinsessens initiativ.

Kronprinsesse Mette-Marit er Agder VitenskapsAkademis høye beskytter. Torsdag var preses May-Brith Ohman Nielsen og styremedlem Michael Schulte i digital audiens, på kronprinsessens initiativ.

Kronprinsesse Mette-Marit med preses i AVA May-Brith Ohman Nielsen og styremedlem Michael Schulte under audiensen. (Foto: Liv Anette Luane - Det kongelige hoff)

De to professorene hadde et godt møte med kronprinsessen, som virket oppriktig engasjert i Vitenskapsakademiets arbeid.

Kronprinsesse Mette-Marit (Foto: Liv Anette Luane - Det kongelige hoff)

Kronprinsesse Mette-Marit (Foto: Liv Anette Luane - Det kongelige hoff)

Særlig var Mette-Marit interessert i AVAs fokusering på FNs bærekraftmål. Miljøengasjementet har preget AVAs program de siste par årene, der flere av FNs 17 bærekraftmål er gjennomgått på vitenskapelig grunnlag.

Les mer om audiensen på Det kongelige slotts nettsider:

Årboka er klar

Årboken for Agder vitenskapsakademi 2020 er nettopp kommet, og blir nå sendt ut til medlemmene. Redaktører for utgaven er May-Brith Ohman Nielsen og Ida Marie Høeg, mens Olav Breen er billedredaktør.

Årboken inneholder som vanlig foredragene fra AVAs møter gjennom året, minneord over medlemmer som er falt fra og en rapport om AVAs virksomhet inkludert prisutdelinger, samt matrikkel over medlemmene.

Agder vitenskapsakademis årbok 2020

Agder vitenskapsakademis årbok 2020

- Årboka reflekterer nyorienteringene som er gjort i AVAs møtevirksomhet i virksomhetsåret 2020. Sentralt i fornyelsen sto Akademiets nye møteserie, Vitenskapsperspektiver på bærekraftmålene.  I hvert av årets fire større medlemsmøter har ett av FNs 17 bærekraftmål vært tema for møtet. (…) Vi har ønsket å engasjere et større mangfold av vitenskaper i hvert enkelt møte og å bidra enda mer aktivt til tverrfaglig dialog om viktige tema i vår samtid, skriver preses May-Brith Ohman Nielsen i forordet.

Prisvinnerne er viet mer plass enn tidligere, både med presentasjon av deres akademiske innsats og takketalene som gir perspektiv nettopp på denne innsatsen.

Minneordene er sydd over samme lest, som forskerportretter over deres bidrag til vitenskap og fagutvikling.

Tidligere årbøker kan for øvrig leses på Agder vitenskapsakademis nettsted  https://www.agdervitenskapsakademi.no/