0
Hopp til hovedinnhold

To nye prioriterte forskningssentre ved UiA

I sterk konkurranse med andre fagmiljøer er CIEM og WISENET Centre tildelt status som prioriterte forskningssentre ved Universitetet i Agder.

Datamaskinteknologi.

UiA har fra før seks prioriterte forskningssentre. I 2021 kunne universitetsstyret gi denne statusen til to nye fagmiljøer, og de vedtok onsdag 24. november å gjøre dette.

Hensikten med denne statusen er å øke utvalgte miljøers slagkraft, blant annet med mål om økt ekstern finansiering av forskning og å få nasjonale senterstatuser.

For å gi støtte til dette medfører statusen årlige tildelinger fra universitetsstyret (for tiden to millioner kroner) i fem år og to rekrutteringsstillinger, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. I tillegg utløser det minst tilsvarende tildelinger fra involverte fakulteter.

Søknadene vurderes av både interne og eksterne, ut fra følgende kriterier:

 • Vitenskapelig eller kunstnerisk kvalitet
 • Ambisjonsnivå og målsettinger
 • Robusthet
 • Faglig samsvar med utdanningsområder
 • Bidrag til UiAs strategi
 • Kjønnsbalanse
 • Organisering

Mer om UiA PRIFORSK-ordningen og evalueringsprosessen kan alle (også eksterne) lese på våre interne nettsider.

Krisehåndterings-forskning

Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) er et tverrfaglig forskningssenter ved Universitetet i Agder. Senteret forsker på hvordan teknologisk innovasjon og nyskaping kan forbedre beredskap og krisehåndtering.

CIEMs mål er å bidra til samfunnssikkerhet og kraft til å motvirke kriser, ved å utvikle og tilpasse nye teknologiske løsninger og metoder for beredskapsaktører.

CIEM fikk svært gode vurderinger i både intern og eksterne evalueringer, og er et senter som gjennomgående har svært høy oppnåelse av alle vurderingskriteriene. Senteret vurderes å ha høy sannsynlighet for å møte universitetsstyrets forventninger til prioriterte forskningssentre.

Intelligent signalprosessering og trådløse nettverk

medlemmer i wisenet

De nåværende medlemmene av det prioriterte forskningssenteret Wisenet.

WISENET-miljøet arbeider med dataanalyse og maskinlæring for ulike anvendelser, for eksempel smarte vannettverk og industrianlegg.

Forskningsfokuset er hvordan man kan hente meningsfull informasjon og utføre forskjellige typer intelligente oppgaver utfra enorme mengder sensordata.

WISENET har på samme måte som CIEM svært gode vurderinger i både intern og eksterne evalueringer, og har svært høy oppnåelse av alle vurderingskriteriene. Senteret vurderes å ha høy sannsynlighet for å møte universitetsstyrets forventninger til prioriterte forskningssentre.

Trangt nåløye

Universitetsstyret understreker at konkurransen i årets utlysning har vært svært høy. 

­– Søknadene har holdt et veldig høyt nivå og flere har vært kvalifisert i forhold til kriteriene. Styrets jobb var å prioritere to av dem ut fra både eksterne og interne evalueringer, sier rektor og styreleder Sunniva Whittaker.

Det var til sammen syv fagmiljøer som søkte om å få tildelt denne statusen:

 1. Centre for Advanced Studies in the Humanities (CASH) (Fakultet for humaniora og pedagogikk)
 2. Centre for Digital Transformation (CeDiT) (Fakultet for samfunnsvitenskap)
 3. Center for Financial and Economic Behaviour (Handelshøyskolen)
 4. Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) (Fakultet for samfunnsvitenskap)
 5. The Research Centre for Female Inclusion & Development in Exercise and Sport (FIDES) (Fakultet for helse- og idrettsvitenskap)
 6. Research centre for studies of Innovation for Sustainable Transition (RIST) (Handelshøyskolen)
 7. Intelligent Signal Processing & Wireless Networks (WISENET) Center (Fakultet for teknologi og realfag)

I vedtaket står det:

"Universitetsstyret takker alle de syv forskningsmiljøene som fremmet søknad og vil anerkjenne sterke kvaliteter i alle disse initiativene. Universitetsstyret understreker at konkurransen i årets utlysning har vært svært høy.»