0
Hopp til hovedinnhold

Studentvalg i april

Utveksling, arbeidslivsrelevante studier med mer praksis og en full og felles karriereuke for alle studenter. Det er tre av sakene som står i fokus når studentene velger sine representanter til Studentparlamentet og fakultetsstyrene ved UiA.

Studenter i Vrimlehallen, foto
STUDENTVALGENE: I april velger UiAs drøyt 13 000 studenter sine representanter til universitetets fakultetsstyret, og til studentparlamentet. (Ill.foto: UiA)

I alt skal det velges nær 40 representanter og 40 vararepresentanter til universitetets fakultetsstyrer og styret for lærerutdanningene, samt til Studentparlamentet. Fristen for å melde seg som kandidat til valgene er 14. mars. Selve valget holdes i perioden 28. mars – 8. april.

Se hele utlysningen

– Gir en unik innsikt

Kristian Fredrik Meyer Ødegård, foto

Kristian Fredrik Meyer Ødegård. Foto: Anders Magnus Berg/STA

– Vi håper selvsagt på mange gode kandidater. Det studentdemokratiske arbeidet er viktig, og gir en helt unik innsikt i hvordan universitetet drives og utvikles, sier STA-leder Kristian Fredrik Meyer Ødegård.

– For enkelte er det også en god innføring i hvordan politikk formes og utvikles. For eksempel er tidligere STA-leder Kai Steffen Østensen i dag politisk rådgiver for helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, mens statsvitenskap-student og tidligere universitetsstyre-representant Christine Alveberg sitter i bystyret i Kristiansand. Å være tillitsvalg student er med andre ord en arena for å påvirke din egen studiehverdag, å også for å få politisk erfaring som en tar med seg videre i arbeidslivet, sier han.

Også rektor Sunniva Whittaker oppfordrer interesserte studenter til å melde sitt kandidatur.

- Studentdemokratiet er svært viktig for UiA. Jo flere kandidater som stiller, og jo flere som bruker stemmeretten sin, jo sikrere kan vi være på at bredden av studentgruppen blir hørt i de ulike styrer, råd og utvalg hvor studentene er representert. Institusjonen er jo til for studentene, og vi er opptatt av at dere skal være med på å bidra til å videreutvikle UiA som et godt sted å være for studenter både faglig og sosialt, sier hun.

Utveksling, arbeidsrelevans og karriere i fokus

Studentlederen fremhever også at Studentparlamentet bestemmer hva studentorganisasjonen skal arbeide med fremover.

– Vi i STA arbeider nå for at flere studenter skal dra på utveksling, til tross for at arbeidslivet ikke rangerer det som veldig viktig når de ansetter studenter. Om du stiller til Studentparlamentet kan du være med på å endre vår politikk på dette område, sier han. 

– Studiebarometer viste også at studentene ved UiA er veldig opptatt av tilknytting til næringslivet og arbeidslivsrelevans. UiA arbeider med løsninger for øyeblikket, vi i STA ønsker å intensivere dette. Om du stiller til Studentparlamentet kan du være med å sikre at dette er det STA skal jobbe med i årene framover.

– Videre ønsker vi sammen med UiA å styrke fokuset på karriere- og jobbmulighetene til studentene ved å utvide dagens karrieredag i Kristiansand og Grimstad, til en karriereuke. Målet er at alle studiene ved UiA skal styrke koblingen til arbeidsliv og karriere, sier Kristian Fredrik Meyer Ødegård.