0
Hopp til hovedinnhold

Reyn Joseph O'Born

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
D3098 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Utdanning

Utdannet i samfunnsøkonomi og utviklingsstudier fra Wilfrid Laurier University i Canada og mastergrad fra NTNU i industriell økologi.

Mastergrad fra NTNU i Industriell økologi. Jobbet som forsker assistant fra 2012-2014 hos NTNU med flere livsløpanalyseprosjekter.

Fullførte doktorgrad om bærekraftig veginfrastruktur i samarbeide med Statens vegvesen. 2019

Leder for forskningsgruppe om sirkulær økonomi ENTERS UiA (http://www.enters.uia.no)

Kompetanse

Kompetanse i miljøpavirkning av energigjenvinning fra slam og organisk avfall, vannbehandling systemer, energibruk i norske boliger (TEK+Passivhus), LCA i byggebransjen, energisystemer, batteriteknologi, veginfrastruktur, solceller, treprodukter og oljeutvinning og raffinering.

Undervisning

2015-nå - TFL200 

2014-nå - BYG404

Gjesteforesler: IND420 (2018-nå), BYG211 (2019-nå), Prosessindustri+ (Sørlandetsfagskole, 2018)

Bi-veileder for PhD student Benedikte Wrålsen (2019-2023)

Veileder for PhD student Jayachandra Malavatu (2021-2024)

Arbeidserfaring

2010 - 2014 - Vikar miljørådgiver, Xynteo AS

Sommer 2011 - Forskerassistent, NTNU, kryssløpsanalyse prosjekt (CREEA)

Sommer 2012 - Miljørådgiver, Asplan Viak (tidligere MiSA), Smart Water Cluster

2012 - 2014 - Forskerassistent, NTNU, flere miljøprosjkter

2015 - 2018 - Stipendiat, UiA, Reduksjon av utslipp i veginfrastruktur

2019 - nå - Førsteamanuensis, UiA

Faglige interesser

Livsløpvurdering (LCA)

Sirkulær økonomi

Bærekraftig infrastruktur

Bærekraftig prosessindustri

Industriel symbiose

Grønn betong

Batteri gjenbruk og gjenvinning

 

Prosjekter

Nåværende prosjekter

Leder for ENTERS UiA forskningsgruppe om sirkulær økonomi (www.enters.uia.no

BATMAN prosjekt om brukte batteri verdikjeder (BATMAN prosjekt)

Forskingsgruppe for Bærekraftige bygninger og infrastrukturar hos UiA

Agder Symbiose - i samarbeid med Eyde klyngen, Arendal kommune og Agder fylkeskommune (Agder Symbiose kick-off

ALGECO - "Cost-effective algae technology to promote circular economy development of
Norwegian wastewater treatment plant" i samarbeid med NIVA, Universitet i Oslo, NIBIO, SINTEF Energy Research, NMBU, University of Queensland, Vestfjorden Wastewater Company, og Biosikva AS. (https://www.alg.eco/)

2ND LIFE - "The value of second life batteries in the future energy system", i samarbeid med IFE, The Norwegian Defence Research Establishment, NTNU, University College of London, og Solenergiklyngen med tilleggsfinansiering fra Equinor, ecostor, Corvus Energy, Norsk Hydro, og Batteriretur.

ELAG - ELAG brings together important regional actors in the battery sector to try and develop new technologies and concepts that will aid in the electrification of society and contribute to increase circularity in the Norwegian battery value chain. The overall research aim is to determine how used electric vehicle batteries can be automatically discharged and characterised in order to be integrated into a circular battery value chain that also uses battery energy storage to meet the needs of a low-carbon and electrified society. (https://elag.uia.no/)

Tidligere prosjekter

LICCER/ERA-NET Road (http://bit.ly/2gZTjQZ)

EPISCOPE (http://www.ntnu.no/episcope)

BioTEnMaRe (http://biotenmare.com/)

Smart Water Cluster (http://smartwatercluster.no)

Reduksjon av utlsipp og ressurforbruk i veginfrastruktur (LEIV, KraKK, og Ferjefri E39 hos Statens vegvesen)

Samarbeidprosjekt med flere PhD studenter fra NTNU og Chalmers om Ferjefri E39

Samarbeid med Nye Veier om reduksjon av utslipp i veginfrastruktur

Samarbeidsprosjekt med NCE Maritime Clean Tech med et prosjekt om batteridrevet ferjer og LCA

Tidligere medlem av Eyde klyngens TenkeTank

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • O'Born, Reyn Joseph; Heimdal, Anette (2022). EXPERIENCES FROM TEACHING CIRCULAR ECONOMY CONCEPTS TO ENGINEERING STUDENTS. DS 117: Proceedings of the 24th International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2022), London South Bank University in London, UK. 8th - 9th September 2022. ISBN: 9781912254163. The Design Society. -.
 • Wrålsen, Benedikte; Prieto-Sandoval, Vanessa; Mejia-Villa, Andres; O'Born, Reyn Joseph; Hellström, Magnus Mikael; Fässler, Bernhard (2021). Circular business models for lithium-ion batteries - Stakeholders, barriers, and drivers. Journal of Cleaner Production. ISSN: 0959-6526. 317doi:10.1016/j.jclepro.2021.128393.
 • Liljenström, Carolina; Miliutenko, Sofiia; O'Born, Reyn Joseph; Brattebø, Helge; Birgisdottir, Harpa; Toller, Susanna; Lundberg, Kristina; Potting, José (2020). Life cycle assessment as decision-support in choice of road corridor: case study and stakeholder perspectives. International Journal of Sustainable Transportation. ISSN: 1556-8318. s 1 - 18. doi:10.1080/15568318.2020.1788679.
 • Vignisdottir, Hrefna Run; Ebrahimi, Babak; Booto, Gaylord Kabongo; O'Born, Reyn Joseph; Brattebø, Helge; Wallbaum, Holger; Bohne, Rolf André (2019). A review of environmental impacts of winter road maintenance. Cold Regions Science and Technology. ISSN: 0165-232X. 158s 143 - 153. doi:10.1016/j.coldregions.2018.10.013.
 • Slobodchikov, Roman; Bakke, Kjetil Lohne; Svennevig, Paul Ragnar; O'Born, Reyn Joseph (2019). Implementing climate impacts in road infrastructure in the design phase by combining BIM with LCA. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES). ISSN: 1755-1307. 323 (1). doi:10.1088/1755-1315/323/1/012089.
 • Vignisdottir, Hrefna Run; Ebrahimi, Babak; Booto, Gaylord Kabongo; O'Born, Reyn Joseph; Brattebø, Helge; Wallbaum, Holger; Bohne, Rolf André (2019). Life cycle assessment of winter road maintenance. The International Journal of Life Cycle Assessment. ISSN: 0948-3349. doi:10.1007/s11367-019-01682-y.
 • Booto, Gaylord Kabongo; O'Born, Reyn Joseph; Ebrahimi, Babak; Vignisdottir, Hrefna Run; Brattebø, Helge; Pitera, Kelly; Wallbaum, Holger; Bohne, Rolf André (2019). Road Planning and Route Alignment Selection Criteria in the Norwegian Context. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. ISSN: 1757-8981. 471 (5). doi:10.1088/1757-899X/471/6/062007.
 • Wrålsen, Benedikte; O'Born, Reyn Joseph; Skaar, Christofer (2018). Life cycle assessment of an ambitious renovation of a Norwegian apartment building to nZEB standard. Energy and Buildings. ISSN: 0378-7788. 177s 197 - 206. doi:10.1016/j.enbuild.2018.07.036.
 • O'Born, Reyn Joseph (2018). Life cycle assessment of large scale timber bridges: A case study from the world’s longest timber bridge design in Norway. Transportation Research Part D: Transport and Environment. ISSN: 1361-9209. 59s 301 - 312. doi:10.1016/j.trd.2018.01.018.
 • O'Born, Reyn Joseph; Vertes, Katalin (2017). Comparative life cycle assessment of concrete and timber road bridge deck designs. Proceedings of the 3rd International Conference on Timber Bridges. ISSN: 0284-5172.
 • Larsen, Ingrid Lande; Aasbakken, Ida Granseth; O'Born, Reyn Joseph; Vertes, Katalin; Thorstensen, Rein Terje (2017). Determining the Environmental Benefits of Ultra High Performance Concrete as Bridge Construction Material. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. ISSN: 1757-8981. 245 (5). doi:10.1088/1757-899X/245/5/052096.
 • Linjord, Torjus; O'Born, Reyn Joseph; Imenes, Anne Gerd (2017). Life cycle analysis of building integrated photovoltaic roof tile for use in Norwegian conditions. RIL. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto. ISSN: 0356-9403. s 25 - 32.
 • O'Born, Reyn Joseph; Brattebø, Helge; Iversen, Ole Magnus Kålås; Miliutenko, Sofiia; Potting, Jose (2016). Quantifying energy demand and greenhouse gas emissions of road infrastructure projects: An LCA case study of the Oslo fjord crossing in Norway.. European Journal of Transport and Infrastructure Research. ISSN: 1567-7133. 16 (3). s 445 - 466.
 • O'Born, Reyn Joseph; Vertes, Katalin; Pytten, Gordon; Hortemo, Lars Ole; Brændhagen, Anders (2017). Life cycle assessment of an optimized network arch highway bridge utilizing timber. ISBN: 978-1-138-29595-7. Taylor & Francis. s 2304.
 • O'Born, Reyn Joseph (2021). Sirkulær økonomi og byggebransjen.
 • O'Born, Reyn Joseph (2020). Forsker på veiforurensing.
 • O'Born, Reyn Joseph (2019). Agder Symbiosis and UiA.
 • O'Born, Reyn Joseph (2019). Sustainability, life cycle thinking, and circular economy.
 • O'Born, Reyn Joseph (2019). Implementing climate impacts in road infrastructure in the design phase by combining BIM with LCA.
 • O'Born, Reyn Joseph (2019). Sirkulær økonomi og nye forretningmodeller.

Sist endret: 2.11.2021 14:11