Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Olav Johannes Hovland

Dosent

Førstelektor

 
Kontor:
I2021 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08.00 - 15.30

Senior Lecturer / Associated Professor

Intensive Care Nurse

Nurse

Johannes.Hovland@uia.no

Office +47 38 14 18 77,

Reception +47 38 14 1300 / 1000

Cell +47 913 97 917.

Faglige interesser

Supervision and reflection in clinical area

Simulation

Student Exchange

Nursing and cultural competence

Science in nurse education

First Aid

Prosjekter

Student Exchange

Nurse students experiences in an African context

Project Tanga

Active commuting with EAB

Research group HEIFA

http://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/heifa-helsefremming-i-et-familieperspektiv 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Fegran, Liv; ten Ham-Baloyi, Wilma; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes; Naidoo, Joanne R.; van Rooyen, Dalena; Sejersted, Ellen; Robstad, Anja Nastasja (2022). Simulation debriefing as part of simulation for clinical teaching and learning in nursing education: A scoping review. Nursing Open. ISSN: 2054-1058. doi:10.1002/nop2.1426.
 • Ebitu, Anne Katrine Sandnes; Fegran, Liv; Haraldstad, Kristin; Johannessen, Berit; Chiduo, Mercy Grace; Hovland, Olav Johannes (2022). The banana project: A qualitative study of caregivers' and teachers' experiences of preschool children participating in a free banana school fruit scheme in rural Tanzania. BMJ Nutrition, Prevention and Health. ISSN: 2516-5542. doi:10.1136/bmjnph-2021-000403.
 • Sørensen, Heidi; Fuskeland, Rannveig; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes (2021). Anestesisykepleieres metoder for å kontrollere cufftrykk – en observasjonsstudie. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing. ISSN: 0809-9707. 16 (1). s 85 - 99. doi:10.23865/inspira.v16.3322.
 • Hovland, Olav Johannes; Hole, Ane Kristina Falnes; Chiduo, Mercy Grace; Johannessen, Berit (2021). Experiences from cross-cultural collaboration in health campaigns in Tanzania: a qualitative study. Archives of Public Health. ISSN: 0778-7367. 79 (1). s 1 - 8. doi:10.1186/s13690-021-00730-0.
 • Hovland, Olav Johannes; Johannessen, Berit (2021). Hvilken betydning har utveksling i studietiden hatt for sykepleiere i ettertid?. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 16doi:10.4220/Sykepleienf.2021.86982.
 • Dalsmo, Ingrid Espegren; Haraldstad, Kristin; Johannessen, Berit; Hovland, Olav Johannes; Chiduo, Mercy Grace; Fegran, Liv (2021). “Now I Feel That I Can Achieve Something”: Young Tanzanian Women’s Experiences of Empowerment by Participating in Health Promotion Campaigns. International Journal of Environmental Research and Public Health. ISSN: 1661-7827. 18 (16). doi:10.3390/ijerph18168747.
 • Mildestvedt, Thomas; Hovland, Olav Johannes; Berntsen, Sveinung; Bere, Elling Tufte; Fegran, Liv (2020). Getting Physically Active by E-Bike : An Active Commuting Intervention Study. Physical Activity and Health (PAAH). 4 (1). s 120 - 129. doi:10.5334/paah.63/.
 • Mildestvedt, Thomas; Hovland, Olav Johannes; Berntsen, Sveinung; Bere, Elling Tufte; Fegran, Liv (2020). Getting physically active by e-bike: An active commuting intervention study. Physical Activity and Health (PAAH). 4 (1). s 120 - 129. doi:10.5334/paah.63.
 • Hustad, Jørn; Johannessen, Berit; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes (2019). Nursing students' transfer of learning outcomes from simulation-based training to clinical practice: A focus-group study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 18 (1). doi:10.1186/s12912-019-0376-5.
 • Hovland, Olav Johannes; Johannessen, Berit (2018). Da begynte jeg å skjønne litt av det". Utvikling av kulturell kompetanse. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. doi:10.4220/Sykepleienf.2018.73782.
 • Westerbotn, Margareta; Kneck, Åsa; Hovland, Olav Johannes; Elrond, Malene; Pedersen, Ingrid; Lejonqvist, Gun-Britt; Dulavik, Johild; Ecklon, Tove; Nilsson, Inga-Lill; Sigurdardottir, Árún K. (2015). Taking part in Nordic collaboration; nursing students' experiences and perceptions from a learning perspective: A qualitative study. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 35 (5). s 712 - 717. doi:10.1016/j.nedt.2015.01.025.
 • Hovland, Olav Johannes; Johannessen, Berit (2015). What characterizes Norwegian nursing students’ reflective journals during clinical placement in an African country?. International Journal of Africa Nursing Sciences. ISSN: 2214-1391. 2s 47 - 52. doi:10.1016/j.ijans.2015.03.003.
 • Johannessen, Berit; Hovland, Olav Johannes; Steen, June Jacobsen (2014). Topics Norwegian Nursing Students are Concerned with during Clinical Placement in an African Country: Analysis of Reflective Journals. International journal for human caring. ISSN: 1091-5710. 18 (3). s 7 - 14. doi:10.20467/1091-5710-18.3.7.
 • Hovland, Olav Johannes (2011). Together in Supervision: Nurse Students’ Experiences. A Pilot Study. International journal for human caring. ISSN: 1091-5710. 15 (4). s 33 - 39. doi:10.20467/1091-5710.15.4.33.
 • Hovland, Olav Johannes; Andresen, Gunvor Skutlaberg (2007). Integrering i praksisfellesskapet med refleksjon som verktøy. Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Akribe Forlag. s 349.
 • Hovland, Olav Johannes (2005). Behov for sirkulasjon, respirasjon og temperaturregulering. Grunnleggende behov. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 29 - 48.
 • Hovland, Olav Johannes; Nyhuus, Gerd Bodin (2005). Behov for sosial kontakt og å være alene. Seksualitet. Grunnleggende behov. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 87 - 99.
 • Hovland, Olav Johannes (2004). Konsekvenser av studentenes danningsprosess for klinisk praksis. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN: 1501-4754. 6 (4). s 30 - 42.
 • Stordalen, Jørn; Grasaas, Kari K.; Hovland, Olav Johannes (2005). Grunnleggende behov. ISBN: 8276346278. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 120.

Sist endret: 27.11.2019 14:11