Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ingvild Ruhaven

Universitetslektor

 
Kontor:
E2035A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Undervisning

Historiedidaktikk i praktisk-pedagogisk utdanning og lektorutdanningen

Globalhistorie

Norwegian history for international students

Faglige interesser

Historiedidaktikk

Historiebruk

Historieformidling og -undervisning i skole og museum

Utvalgte publikasjoner

 • Artikler
  • Rosendahl, B. T. & Ruhaven, I. (2013). The Stiftelsen Arkivet Experience: A Second World War Gestapo Regional Headquarters in Norway. I J. Kidd, S. Cairns, A. Drago, A. Ryall & M. Stearn, Challenging History in the Museum (s. 71-79). Farnham: Ashgate. 
  • Kaleck, I. & Ruhaven, I. (2013). Potteskår i hagen. Andre verdenskrig slik den har blitt fortalt til et barnebarn. Nytt blikk. Årsskrift fra Stiftelsen Arkivet, 58-65.
  • Ruhaven, I. (2003). Kampen om britisk nasjonal identitet gjennom skolefaget historie: The Great History debate i England 1988-1991. Historielärernas forenings årsskrift, 79-86. 
 • Kronikker
  • Ruhaven, I. (2014, 24. januar). Alltid aktuelt – om jøder, antisemittisme og Holocaust. Agderposten.
  • Ruhaven, I. (2012, 3. november). Minnesmerker som vår tids avtrykk i historien. Fedrelandsvennen nettavis.
 • Hovedfagsoppgave
  • Ruhaven, I. (2002). Historie og nasjonal identitet. The Great History Debate i England, 1988-1991. (Hovedfagsoppgave). Universitetet i Bergen, Bergen.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Rosendahl, Bjørn Tore; Ruhaven, Ingvild (2014). The Stiftelsen Arkivet Experience: A Second World War Gestapo Regional Headquarters in Norway. Challenging History in the Museum. International Perspectives.. ISBN: 978-1-4094-6724-3. Ashgate. 5. s 71 - 79.
 • Smith-Gahrsen, Martin; Ruhaven, Ingvild; Repstad, Kari G. Håkonsen (2021). Studentaktiv undervisning. ISBN: 9788283722710. Fagbokforlaget. s 94.
 • Smith-Gahrsen, Martin; Ruhaven, Ingvild (2022). Undervisning, opplevelse og læring med VR-teknologi i etikkundervisning.
 • Eidhamar, Levi Geir; Mustad, Jan Erik; Ruhaven, Ingvild (2022). Colletts kafé: Islam på norsk! Om mangfoldet av etiske verdier hos muslimer i Norge og internasjonalt.
 • Andresen, Kenneth; Mustad, Jan Erik; Ruhaven, Ingvild (2022). Colletts kafé: Kampen om historien - når fortiden brukes og misbrukes i krig og konflikt.
 • Ruhaven, Ingvild; Røsstad, Hilde Kristin (2022). Bærekraftig utvikling i historiefaget.
 • Aase, Andreas; Ruhaven, Ingvild (2022). Store spørsmål i historiefaget - hva, hvordan og hvorfor?.
 • Aase, Andreas; Ruhaven, Ingvild (2022). Lange linjer i globalhistorien - politisk organisering.
 • Aase, Andreas; Ruhaven, Ingvild (2022). Lange linjer i globalhistorien - livsgrunnlag, rikdom og ressurser.
 • Smith-Gahrsen, Martin; Ruhaven, Ingvild; Repstad, Kari G. Håkonsen (2021). Om studentaktive læringsformer.
 • Smith-Gahrsen, Martin; Ruhaven, Ingvild; Repstad, Kari G. Håkonsen (2021). Bokpresentasjon av "Studentaktiv undervisning".

Sist endret: 2.05.2021 18:05